• Bài giảng Vật liệu điện – điện tử - Chương 2: Vật liệu dẫn điện

  Bài giảng Vật liệu điện – điện tử - Chương 2: Vật liệu dẫn điện

  Chương 2 gồm các nội dung: Các quá trình vật lý trong VLDĐ, điện trở và điện trở suất, phân loại vật liệu dẫn điện, ứng dụng của VLDĐ, công nghệ chế tạo VLDĐ. Tham khảo nội dung bài giảng để nắm bắt nội dung chi tiết.

   16 p ductri 24/02/2016 133 1

 • Bài giảng Vật liệu điện – điện tử: Vật liệu bán dẫn và ứng dụng trong công nghệ điện - điện tử

  Bài giảng Vật liệu điện – điện tử: Vật liệu bán dẫn và ứng dụng trong công nghệ điện - điện tử

  Bài giảng Vật liệu điện – điện tử trình bày các nội dung: Giới thiệu chung về chất bán dẫn, phân loại chất bán dẫn, một số chất bán dẫn điển hình, ứng dụng chất bán dẫn trong điện – điện tử, Seminar: Vật liệu bán dẫn cấu trúc nano.

   21 p ductri 24/02/2016 117 1

 • Bài giảng Điện tử cho Công nghệ thông tin: Chương 4 - Trần Tuấn Vinh

  Bài giảng Điện tử cho Công nghệ thông tin: Chương 4 - Trần Tuấn Vinh

  Bài giảng Điện tử cho Công nghệ thông tin: Chương 4 - Điều chế và hệ thống điều chế biên độ tập trung trình bày các vấn đề về hệ thống truyền thông; hệ thống truyền tin; truyền thanh và đa truy nhập; điều biên;...

   108 p ductri 13/12/2015 126 1

 • Bài giảng Điện tử cho Công nghệ thông tin: Chương 2 - Trần Tuấn Vinh

  Bài giảng Điện tử cho Công nghệ thông tin: Chương 2 - Trần Tuấn Vinh

  Các bộ khuếch đại tần số sóng Radio là nội dung của bài 2 thuộc bộ "Bài giảng Điện tử cho Công nghệ thông tin: Chương 2" do Trần Tuấn Vinh biên soạn sẽ giới thiệu tới các bạn trở kháng của các linh kiện cơ bản; cộng hưởng nối tiếp; hệ số phẩm chất Q; cộng hưởng song song; thiết kế bộ khuếch đại RF tín hiệu nhỏ;...

   114 p ductri 13/12/2015 122 1

 • Bài giảng Chương 1: Điện tử cho Công nghệ thông tin - Trần Tuấn Vinh

  Bài giảng Chương 1: Điện tử cho Công nghệ thông tin - Trần Tuấn Vinh

  Đến với "Bài giảng Chương 1: Điện tử cho Công nghệ thông tin" của Trần Tuấn Vinh các bạn sẽ được tìm hiểu chuỗi Fourier và phân tích tín hiệu; phép biến đổi Fourier; ảnh hưởng của bộ lọc lên tín hiệu; méo hài và méo pha;...

   65 p ductri 13/12/2015 118 1

 • Bài giảng Điện tử cho Công nghệ thông tin: Chương 3 - Trần Tuấn Vinh

  Bài giảng Điện tử cho Công nghệ thông tin: Chương 3 - Trần Tuấn Vinh

  Cùng tìm hiểu về mạch dao động; mạch dao động Hartley; mạch dao động Colpitts; mạch dao động Clapp; mạch dao động điều hưởng đầu vào/đầu ra; mạch dao động không điều hưởng; trạng thái ổn định của mạch dao động;... được trình bày cụ thể trong "Bài giảng Điện tử cho Công nghệ thông tin: Chương 3 - Các mạch tạo dao động" do Trần Tuấn Vinh...

   86 p ductri 13/12/2015 118 1

 • Bài giảng Điện tử cho công nghệ thông tin: Chương 5 - Trần Tuấn Vinh

  Bài giảng Điện tử cho công nghệ thông tin: Chương 5 - Trần Tuấn Vinh

  Điều chế tần số và pha là nội dung mà chương 5 thuộc bộ "Bài giảng Điện tử cho công nghệ thông tin" do Trần Tuấn Vinh biên soạn sẽ giới thiệu tới các bạn biên độ là hằng số (lý tưởng) và tín hiệu mang thông tin sẽ làm thay đổi tần số hay góc pha của sóng mang.

   38 p ductri 13/12/2015 105 1

 • Bài giảng môn Môi trường đô thị: Ô nhiễm không khí – kiểm soát ô nhiễm không khí - ThS. Đặng Nguyễn Thiên Hương

  Bài giảng môn Môi trường đô thị: Ô nhiễm không khí – kiểm soát ô nhiễm không khí - ThS. Đặng Nguyễn Thiên Hương

  Đến với bài "Bài giảng môn Môi trường đô thị: Ô nhiễm không khí – kiểm soát ô nhiễm không khí" của ThS. Đặng Nguyễn Thiên Hương các bạn sẽ được tìm hiểu một số thông tin cơ bản về ô nhiễm không khí, kiểm soát ô nhiễm không khí. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung thông tin vấn đề.

   26 p ductri 08/10/2015 125 1

 • Bài giảng Bảo vệ Rơle và tự động hóa: Chương 10 - Đặng Tuấn Khanh

  Bài giảng Bảo vệ Rơle và tự động hóa: Chương 10 - Đặng Tuấn Khanh

  Tổng quan tự đóng lại, tự đóng lại kết hợp MC và hệ thống tự đóng lại, máy cắt tự đóng lại, phối hợp ACR và các thiết bị bảo vệ là những nội dung chính trong bài giảng chương 10 "Tự đóng lại". Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài giảng để có thêm tài liệu phục vụ nhu cầu học tập và nghiên cứu.

   63 p ductri 24/09/2015 116 1

 • Bài giảng Bảo vệ Rơle và tự động hóa: Chương 3 - Đặng Tuấn Khanh

  Bài giảng Bảo vệ Rơle và tự động hóa: Chương 3 - Đặng Tuấn Khanh

  Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chương 3 "Các loại rơle" thuộc bài giảng Bảo vệ Rơle và tự động hóa dưới đây để nắm bắt được cấu tạo, nguyên lý hoạt động, chức năng của một số loại rơle như: Rơle điện từ, rơle trung gian điện từ, rơle tín hiệu, rơle thời gian,....

   26 p ductri 24/09/2015 120 1

 • Bài giảng Bảo vệ Rowle và tự động hóa: Chương 1 - Phạm Thị Minh Thái

  Bài giảng Bảo vệ Rowle và tự động hóa: Chương 1 - Phạm Thị Minh Thái

  Chương 1 "Tổng quan về hệ thống bảo vệ rơle" trong bài giảng Bảo vệ Rowle và tự động hóa giới thiệu đến các bạn những nội dung về nhiệm vụ và bảo vệ rơle, các dạng sự cố và trạng thái làm việc không bình thường tự động hóa, các yêu cầu cơ bản của hệ thống bảo vệ, các bộ phận của hệ thống bảo vệ,... Hy vọng nội dung bài...

   26 p ductri 24/09/2015 114 1

 • Bài giảng Bảo vệ Rơle và tự động hóa: Chương 4 - Đặng Tuấn Khanh

  Bài giảng Bảo vệ Rơle và tự động hóa: Chương 4 - Đặng Tuấn Khanh

  Chương 4 "Biến dòng điện và biến điện áp" thuộc bài giảng Bảo vệ Rơle và tự động hóa do Đặng Tuấn Khanh biên soạn giới thiệu đến các bạn định nghĩa, đánh dấu cực tính, điều kiện làm việc của biến dòng điện, cấp chính xác của biến dòng điện, công suất của biến dòng điện và biến điện áp,... Với các bạn đang học và nghiên...

   29 p ductri 24/09/2015 133 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số