• Bài giảng Hệ điều hành: Chương 2 - Hà Duy An (ĐH Cần Thơ)

  Bài giảng Hệ điều hành: Chương 2 - Hà Duy An (ĐH Cần Thơ)

  Bài giảng "Hệ điều hành - Chương 2: Cấu trúc hệ điều hành" cung cấp cho người học các kiến thức: Các dịch vụ của hệ điều hành, giao diện người dùng, lời gọi hệ thống, chương trình hệ thống, thiết kế và cài đặt, cấu trúc hệ điều hành. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   45 p ductri 22/03/2016 291 1

 • Bài giảng Hệ điều hành: Chương 5 - Hà Duy An (ĐH Cần Thơ)

  Bài giảng Hệ điều hành: Chương 5 - Hà Duy An (ĐH Cần Thơ)

  Bài giảng "Hệ điều hành - Chương 5: Đồng bộ tiến trình" cung cấp cho người đọc các nội dung: Vấn đề miền tương trục, giải pháp phần mềm, giải pháp phần cứng, Semaphores, các bài toán đồng bộ hóa cổ điển, Monitors. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   55 p ductri 22/03/2016 304 1

 • Bài giảng Hệ điều hành: Chương 7 - Hà Duy An (ĐH Cần Thơ)

  Bài giảng Hệ điều hành: Chương 7 - Hà Duy An (ĐH Cần Thơ)

  Bài giảng "Hệ điều hành - Chương 7: Main memory" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan, hoán vị (Swapping), cấp phát bộ nhớ liên tục, phân đoạn (Segmentation), phân trang (Paging), cấu trúc bảng trang. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   57 p ductri 22/03/2016 342 1

 • Bài giảng Hệ điều hành: Chương 8 - Hà Duy An (ĐH Cần Thơ)

  Bài giảng Hệ điều hành: Chương 8 - Hà Duy An (ĐH Cần Thơ)

  Bài giảng "Hệ điều hành - Chương 8: Virtual memory" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Tổng quan, phân trang theo yêu cầu, thay thế trang, cấp phát khung trang, thrashing, một số tác vụ với kỹ thuật bộ nhớ ảo. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   64 p ductri 22/03/2016 252 1

 • Bài giảng Hệ điều hành: Chương 3 - Hà Duy An (ĐH Cần Thơ)

  Bài giảng Hệ điều hành: Chương 3 - Hà Duy An (ĐH Cần Thơ)

  Bài giảng "Hệ điều hành - Chương 3: Tiến trình và luồng" cung cấp cho người học các kiến thức: Tiến trình (Các khái niệm, định thời biểu tiến trình, các thao tác với tiến trình, giao tiếp giữa các tiến trình), luồng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   57 p ductri 22/03/2016 232 1

 • Bài giảng Hệ điều hành: Chương 1 - Hà Duy An (ĐH Cần Thơ)

  Bài giảng Hệ điều hành: Chương 1 - Hà Duy An (ĐH Cần Thơ)

  Bài giảng "Hệ điều hành - Chương 1: Giới thiệu" cung cấp cho người học các kiến thức: Hệ điều hành là gì, tổ chức hệ thống máy tính, các thành phần của hệ điều hành, các môi trường điện toán. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   52 p ductri 22/03/2016 235 0

 • Bài giảng Hệ điều hành: Chương 4 - Hà Duy An (ĐH Cần Thơ)

  Bài giảng Hệ điều hành: Chương 4 - Hà Duy An (ĐH Cần Thơ)

  Bài giảng "Hệ điều hành - Chương 4: Định thời CPU" cung cấp cho người học các kiến thức: Các khái niệm, các giải thuật định thời, định thời trong hệ thống có nhiều bộ xử lý, đánh giá giải thu. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   44 p ductri 22/03/2016 241 1

 • Bài giảng Hệ điều hành: Chương 6 - Hà Duy An (ĐH Cần Thơ)

  Bài giảng Hệ điều hành: Chương 6 - Hà Duy An (ĐH Cần Thơ)

  Bài giảng "Hệ điều hành - Chương 6: Deadlock" cung cấp cho người học các kiến thức: Deadlock là gì, các phương pháp xử lý Deadlock (ngăn chặn Deadlock, tránh Deadlock, phát hiện và phục hồi từ Deadlock). Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   45 p ductri 22/03/2016 204 1

 • Bài giảng Hệ điều hành: Chương 6 - Trần Công Án (ĐH Cần Thơ)

  Bài giảng Hệ điều hành: Chương 6 - Trần Công Án (ĐH Cần Thơ)

  Bài giảng "Hệ điều hành - Chương 6: Deadlock (Khóa chết)" cung cấp các kiến thức giúp người đọc có thể mô tả tình trạng deadlock của hệ thống – một trạng thái mà các tiến trình không thể tiến triển để hoàn thành các tác vụ của chúng, trình bày các phương pháp để ngăn chặn hoặc tránh deadlock,... Mời các bạn cùng tham khảo

   49 p ductri 22/03/2016 221 1

 • Bài giảng Hệ điều hành: Chương 3 - Trần Công Án (ĐH Cần Thơ)

  Bài giảng Hệ điều hành: Chương 3 - Trần Công Án (ĐH Cần Thơ)

  Bài giảng "Hệ điều hành - Chương 3: Tiến trình (Process)" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Các khái niệm cơ bản, định thời cho tiến trình (Process Scheduling), các thao tác trên tiến trình, hợp tác tiến trình (Cooperating process), giao tiếp trong hệ thống Client–Server. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   39 p ductri 22/03/2016 221 1

 • Bài giảng Hệ điều hành: Chương 2 - Trần Công Án (ĐH Cần Thơ)

  Bài giảng Hệ điều hành: Chương 2 - Trần Công Án (ĐH Cần Thơ)

  Bài giảng "Hệ điều hành - Chương 2: Cấu trúc hệ điều hành" cung cấp cho người học các kiến thức: Các thành phần của hệ điều hành, các dịch vụ của hệ điều hành, lời gọi hệ thống, các chương trình hệ thống, kiến trúc hệ điều hành, thiết kế và cài đặt hệ điều hành. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   39 p ductri 22/03/2016 236 1

 • Bài giảng Hệ điều hành: Chương 1 - Trần Công Án (ĐH Cần Thơ)

  Bài giảng Hệ điều hành: Chương 1 - Trần Công Án (ĐH Cần Thơ)

  Bài giảng "Hệ điều hành - Chương 1: Giới thiệu hệ điều hành" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Hệ điều hành là gì, các loại hệ thống máy tính, sự phát triển của Hệ điều hành, các môi trường điện toán. Mời các bạn cùng tham khảo.

   30 p ductri 22/03/2016 234 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số