• Bài giảng Tường chắn đất: Chương 1 - ThS. Nguyễn Trọng Nghĩa

  Bài giảng Tường chắn đất: Chương 1 - ThS. Nguyễn Trọng Nghĩa

  Bài giảng "Tường chắn đất - Chương 1: Lý thuyết áp lực ngang" cung cấp cho người đọc những hình ảnh ứng dụng của tường chắn đất, các loại tường chắn đất cơ bản, áp lực đất lên tường chắn,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   10 p ductri 22/03/2016 939 2

 • Bài giảng Tường chắn đất: Chương 3 - ThS. Nguyễn Trọng Nghĩa

  Bài giảng Tường chắn đất: Chương 3 - ThS. Nguyễn Trọng Nghĩa

  Bài giảng "Tường chắn đất - Chương 3: Tường cọc bản" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Giới thiệu tường cọc bản, tường cọc bản không neo, tường cọc bản một lớp neo, tính toán kết cấu neo,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   9 p ductri 22/03/2016 362 2

 • Bài giảng Sức bền vật liệu 1 - ThS. Lê Tuấn Tú

  Bài giảng Sức bền vật liệu 1 - ThS. Lê Tuấn Tú

  Bài giảng "Sức bền vật liệu 1" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Các khái niệm cơ bản, lý thuyết nội lực, kéo - nén đúng tâm, trạng thái ứng suất, lý thuyết bền, đặc trưng hình học của mặt cắt ngang, uốn phẳng thanh thẳng, chuyển vị của dầm chịu uốn. Mời các bạn cùng tham khảo.

   109 p ductri 22/03/2016 452 2

 • Bài giảng Tường chắn đất: Chương 2 - ThS. Nguyễn Trọng Nghĩa

  Bài giảng Tường chắn đất: Chương 2 - ThS. Nguyễn Trọng Nghĩa

  Bài giảng "Tường chắn đất - Chương 2: Tường trọng lực và tường bêtông" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Giới thiệu tường chắn trọng lực và tường bê tông, phương pháp tính toán, các bài toán áp dụng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   17 p ductri 22/03/2016 384 2

 • Bài giảng Phương pháp số trong tính toán kết cấu: Chương 1 - TS. Nguyễn Ngọc Tuyển

  Bài giảng Phương pháp số trong tính toán kết cấu: Chương 1 - TS. Nguyễn Ngọc Tuyển

  Bài giảng "Phương pháp số trong tính toán kết cấu - Chương 1: Giới thiệu chung" trình bày khái niệm cơ bản về phương pháp số, phương pháp phần tử hữu hạn, trình tự phân tích bài toán theo Pp.PTHH,... Mời các bạn tham khảo.

   21 p ductri 22/03/2016 314 2

 • Bài giảng Phương pháp số trong tính toán kết cấu: Chương 2 - TS. Nguyễn Ngọc Tuyển

  Bài giảng Phương pháp số trong tính toán kết cấu: Chương 2 - TS. Nguyễn Ngọc Tuyển

  Bài giảng "Phương pháp số trong tính toán kết cấu - Chương 2: Tính hệ thanh chịu kéo nén đúng tâm (phần tử thanh dàn ‐ Truss)" cung cấp cho người đọc các kiến thức về: Bài toán lò xo, phần tử thanh dàn trong một trục tọa độ, phần tử thanh dàn trong hệ tọa độ phẳng, phần tử thanh dàn trong hệ tọa độ không gian. Mời các bạn cùng tham khảo.

   34 p ductri 22/03/2016 359 3

 • Bài giảng Phương pháp số trong tính toán kết cấu: Chương 3 - TS. Nguyễn Ngọc Tuyển

  Bài giảng Phương pháp số trong tính toán kết cấu: Chương 3 - TS. Nguyễn Ngọc Tuyển

  Bài giảng "Phương pháp số trong tính toán kết cấu - Chương 3: Tính hệ thanh chịu uốn và kéo nén" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Các ký hiệu và quy ước, phần tử dầm (Beam), phần tử khung phẳng (Frame‐2D), phần tử khung không gian (Frame‐3D). Mời các bạn cùng tham khảo.

   44 p ductri 22/03/2016 333 3

 • Bài giảng Phương pháp số trong tính toán kết cấu: Chương 5 - TS. Nguyễn Ngọc Tuyển

  Bài giảng Phương pháp số trong tính toán kết cấu: Chương 5 - TS. Nguyễn Ngọc Tuyển

  Bài giảng "Phương pháp số trong tính toán kết cấu - Chương 5: Phần tử hai chiều chịu uốn ngoài mặt phẳng phần tử (tấm chịu uốn)" trình bày các kiến thức: Khái niệm cơ bản về tấm chịu uốn, phần tử tấm chịu uốn dạng tam giác. Mời các bạn cùng tham khảo.

   17 p ductri 22/03/2016 307 2

 • Bài giảng Phương pháp số trong tính toán kết cấu: Chương 4 - TS. Nguyễn Ngọc Tuyển

  Bài giảng Phương pháp số trong tính toán kết cấu: Chương 4 - TS. Nguyễn Ngọc Tuyển

  Bài giảng "Phương pháp số trong tính toán kết cấu - Chương 4: Phần tử hai chiều chịu kéo và nén trong mặt phẳng phần tử" trình bày các kiến thức: Phần tử dạng tam giác chỉ chịu kéo nén trong mặt phẳng phần tử, phần tử dạng chữ nhật chỉ chịu kéo nén trong mặt phẳng phần tử. Mời các bạn cùng tham khảo.

   37 p ductri 22/03/2016 307 2

 • Bài giảng Phương pháp số trong tính toán kết cấu: Chương 6 - TS. Nguyễn Ngọc Tuyển

  Bài giảng Phương pháp số trong tính toán kết cấu: Chương 6 - TS. Nguyễn Ngọc Tuyển

  Bài giảng "Phương pháp số trong tính toán kết cấu - Chương 6: Một số kỹ thuật mô hình hóa kết cấu cho kết quả chính xác cao" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Kết cấu cầu dầm I DƯL bán lắp ghép, kết cấu cầu dầm thép liên hợp bản BTCT. Mời các bạn cùng tham khảo.

   8 p ductri 22/03/2016 351 2

 • Bài giảng Xây dựng mặt đường

  Bài giảng Xây dựng mặt đường

  Bài giảng Xây dựng mặt đường hướng đến trình bày các vấn đề cơ bản về công tác đầm nén mặt đường; mặt đường đất đá tự nhiên; mặt đường sử dụng CKD hữu cơ; mặt đường sử dụng CKD vô cơ;... Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.

   105 p ductri 22/03/2016 318 1

 • Bài giảng Vật liệu xây dựng (47tr)

  Bài giảng Vật liệu xây dựng (47tr)

  Mời các bạn cùng tìm hiểu tính chất chung; vật liệu kết dính vô cơ; bê tông; vữa xây dựng;... được trình bày cụ thể trong "Bài giảng Vật liệu xây dựng". Hy vọng tài liệu là nguồn thông tin hữu ích cho quá trình học tập và nghiên cứu của các bạn.

   47 p ductri 22/03/2016 387 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số