• Bài giảng Phát triển phần mềm mã nguồn mở: Chương 2 - ThS. Dương Thành Phết

  Bài giảng Phát triển phần mềm mã nguồn mở: Chương 2 - ThS. Dương Thành Phết

  Chương 2 của bài giảng Phát triển phần mềm mã nguồn mở giới thiệu tổng quan về Wamp Server. Các nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Giới thiệu về Wamp Server, các thành phần trong Wamp Server, cài đặt Wamp Server, sử dụng Wamp Server.

   21 p ductri 22/03/2016 387 1

 • Bài giảng Phát triển phần mềm mã nguồn mở: Chương 1 - ThS. Dương Thành Phết

  Bài giảng Phát triển phần mềm mã nguồn mở: Chương 1 - ThS. Dương Thành Phết

  Bài giảng Phát triển phần mềm mã nguồn mở - Chương 1 giới thiệu tổng quan hệ thống mã nguồn mở. Chương này gồm có những nội dung chính như: Khái niệm về phần mềm nguồn mở, lợi ích của phần mềm nguồn mở, nhược điểm của các hệ thống mã nguồn mở, các loại giấy phép, phân loại các nhóm phần mềm mã nguồn mở. Mời các bạn cùng tham khảo.

   31 p ductri 22/03/2016 435 1

 • Bài giảng Hệ điều hành: Chương 2 - Hà Duy An (ĐH Cần Thơ)

  Bài giảng Hệ điều hành: Chương 2 - Hà Duy An (ĐH Cần Thơ)

  Bài giảng "Hệ điều hành - Chương 2: Cấu trúc hệ điều hành" cung cấp cho người học các kiến thức: Các dịch vụ của hệ điều hành, giao diện người dùng, lời gọi hệ thống, chương trình hệ thống, thiết kế và cài đặt, cấu trúc hệ điều hành. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   45 p ductri 22/03/2016 399 1

 • Bài giảng Hệ điều hành: Chương 5 - Hà Duy An (ĐH Cần Thơ)

  Bài giảng Hệ điều hành: Chương 5 - Hà Duy An (ĐH Cần Thơ)

  Bài giảng "Hệ điều hành - Chương 5: Đồng bộ tiến trình" cung cấp cho người đọc các nội dung: Vấn đề miền tương trục, giải pháp phần mềm, giải pháp phần cứng, Semaphores, các bài toán đồng bộ hóa cổ điển, Monitors. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   55 p ductri 22/03/2016 400 1

 • Bài giảng Hệ điều hành: Chương 7 - Hà Duy An (ĐH Cần Thơ)

  Bài giảng Hệ điều hành: Chương 7 - Hà Duy An (ĐH Cần Thơ)

  Bài giảng "Hệ điều hành - Chương 7: Main memory" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan, hoán vị (Swapping), cấp phát bộ nhớ liên tục, phân đoạn (Segmentation), phân trang (Paging), cấu trúc bảng trang. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   57 p ductri 22/03/2016 450 1

 • Bài giảng Hệ điều hành: Chương 8 - Hà Duy An (ĐH Cần Thơ)

  Bài giảng Hệ điều hành: Chương 8 - Hà Duy An (ĐH Cần Thơ)

  Bài giảng "Hệ điều hành - Chương 8: Virtual memory" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Tổng quan, phân trang theo yêu cầu, thay thế trang, cấp phát khung trang, thrashing, một số tác vụ với kỹ thuật bộ nhớ ảo. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   64 p ductri 22/03/2016 322 1

 • Bài giảng Hệ điều hành: Chương 3 - Hà Duy An (ĐH Cần Thơ)

  Bài giảng Hệ điều hành: Chương 3 - Hà Duy An (ĐH Cần Thơ)

  Bài giảng "Hệ điều hành - Chương 3: Tiến trình và luồng" cung cấp cho người học các kiến thức: Tiến trình (Các khái niệm, định thời biểu tiến trình, các thao tác với tiến trình, giao tiếp giữa các tiến trình), luồng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   57 p ductri 22/03/2016 283 1

 • Bài giảng Hệ điều hành: Chương 1 - Hà Duy An (ĐH Cần Thơ)

  Bài giảng Hệ điều hành: Chương 1 - Hà Duy An (ĐH Cần Thơ)

  Bài giảng "Hệ điều hành - Chương 1: Giới thiệu" cung cấp cho người học các kiến thức: Hệ điều hành là gì, tổ chức hệ thống máy tính, các thành phần của hệ điều hành, các môi trường điện toán. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   52 p ductri 22/03/2016 324 0

 • Bài giảng Hệ điều hành: Chương 4 - Hà Duy An (ĐH Cần Thơ)

  Bài giảng Hệ điều hành: Chương 4 - Hà Duy An (ĐH Cần Thơ)

  Bài giảng "Hệ điều hành - Chương 4: Định thời CPU" cung cấp cho người học các kiến thức: Các khái niệm, các giải thuật định thời, định thời trong hệ thống có nhiều bộ xử lý, đánh giá giải thu. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   44 p ductri 22/03/2016 325 1

 • Bài giảng Hệ điều hành: Chương 6 - Hà Duy An (ĐH Cần Thơ)

  Bài giảng Hệ điều hành: Chương 6 - Hà Duy An (ĐH Cần Thơ)

  Bài giảng "Hệ điều hành - Chương 6: Deadlock" cung cấp cho người học các kiến thức: Deadlock là gì, các phương pháp xử lý Deadlock (ngăn chặn Deadlock, tránh Deadlock, phát hiện và phục hồi từ Deadlock). Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   45 p ductri 22/03/2016 276 1

 • Bài giảng Hệ điều hành: Chương 6 - Trần Công Án (ĐH Cần Thơ)

  Bài giảng Hệ điều hành: Chương 6 - Trần Công Án (ĐH Cần Thơ)

  Bài giảng "Hệ điều hành - Chương 6: Deadlock (Khóa chết)" cung cấp các kiến thức giúp người đọc có thể mô tả tình trạng deadlock của hệ thống – một trạng thái mà các tiến trình không thể tiến triển để hoàn thành các tác vụ của chúng, trình bày các phương pháp để ngăn chặn hoặc tránh deadlock,... Mời các bạn cùng tham khảo

   49 p ductri 22/03/2016 301 1

 • Bài giảng Hệ điều hành: Chương 3 - Trần Công Án (ĐH Cần Thơ)

  Bài giảng Hệ điều hành: Chương 3 - Trần Công Án (ĐH Cần Thơ)

  Bài giảng "Hệ điều hành - Chương 3: Tiến trình (Process)" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Các khái niệm cơ bản, định thời cho tiến trình (Process Scheduling), các thao tác trên tiến trình, hợp tác tiến trình (Cooperating process), giao tiếp trong hệ thống Client–Server. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   39 p ductri 22/03/2016 250 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số