• Bài giảng Hệ điều hành: Chương 2 - Trần Công Án (ĐH Cần Thơ)

  Bài giảng Hệ điều hành: Chương 2 - Trần Công Án (ĐH Cần Thơ)

  Bài giảng "Hệ điều hành - Chương 2: Cấu trúc hệ điều hành" cung cấp cho người học các kiến thức: Các thành phần của hệ điều hành, các dịch vụ của hệ điều hành, lời gọi hệ thống, các chương trình hệ thống, kiến trúc hệ điều hành, thiết kế và cài đặt hệ điều hành. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   39 p ductri 22/03/2016 308 1

 • Bài giảng Hệ điều hành: Chương 1 - Trần Công Án (ĐH Cần Thơ)

  Bài giảng Hệ điều hành: Chương 1 - Trần Công Án (ĐH Cần Thơ)

  Bài giảng "Hệ điều hành - Chương 1: Giới thiệu hệ điều hành" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Hệ điều hành là gì, các loại hệ thống máy tính, sự phát triển của Hệ điều hành, các môi trường điện toán. Mời các bạn cùng tham khảo.

   30 p ductri 22/03/2016 304 1

 • Bài giảng Hệ điều hành: Chương 7 - Trần Công Án (ĐH Cần Thơ)

  Bài giảng Hệ điều hành: Chương 7 - Trần Công Án (ĐH Cần Thơ)

  Bài giảng "Hệ điều hành - Chương 7: Quản lý bộ nhớ" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Tổng quan về bộ nhớ và tiến trình, hoán vị (swapping), cấp phát bộ nhớ kề nhau (Contigous allocation), phân trang (Paging), các cấu trúc bảng trang, phân đoạn (Segmentation), kết hợp phân trang và phân đoạn. Mời các bạn cùng tham khảo.

   66 p ductri 22/03/2016 326 1

 • Bài giảng Hệ điều hành: Chương 4 - Trần Công Án (ĐH Cần Thơ)

  Bài giảng Hệ điều hành: Chương 4 - Trần Công Án (ĐH Cần Thơ)

  Bài giảng "Hệ điều hành - Chương 4: Định thời CPU" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Các khái niệm cơ bản, chu kỳ CPU–I/O (CPU–I/O Burst), ví dụ về chu kỳ CPU–I/O, bộ định thời CPU, định thời trưng dụng và không trưng dụng,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   58 p ductri 22/03/2016 297 1

 • Bài giảng Hệ điều hành: Chương 5 - Trần Công Án (ĐH Cần Thơ)

  Bài giảng Hệ điều hành: Chương 5 - Trần Công Án (ĐH Cần Thơ)

  Bài giảng "Hệ điều hành - Chương 5: Đồng bộ hóa tiến trình" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Giới thiệu (Background), vấn đề miền tương trục (Critical-section problem), các giải pháp cho vấn đề miền tương trục, đồng bộ hóa bằng phần mềm (Software Sync.), đồng bộ hóa bằng phần cứng (Hardware Sync.), hiệu báo (Semaphores), các bài toán đồng bộ...

   56 p ductri 22/03/2016 269 1

 • Bài giảng Hệ điều hành: Thông tin môn học - Trần Công Án (ĐH Cần Thơ)

  Bài giảng Hệ điều hành: Thông tin môn học - Trần Công Án (ĐH Cần Thơ)

  Bài giảng "Hệ điều hành: Thông tin môn học" do Trần Công Án biên soạn cung cấp cho người đọc những thông tin chính về môn học như mục đích môn học, tài liệu yêu cầu và phương pháp đánh giá sinh viên,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   7 p ductri 22/03/2016 222 1

 • Bài giảng Hệ điều hành: Chương 2 - ThS. Hà Lê Hoài Trung

  Bài giảng Hệ điều hành: Chương 2 - ThS. Hà Lê Hoài Trung

  Bài giảng "Hệ điều hành - Chương 2: Cấu trúc hệ điều hành" cung cấp cho người học các kiến thức: Các thành phần của hệ điều hành, các dịch vụ hệ điều hành cung cấp, lời gọi hệ thống, các chương trình hệ thống, cấu trúc hệ thống, máy ảo. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   20 p ductri 22/03/2016 331 1

 • Bài giảng Hệ điều hành: Chương 4 - ThS. Hà Lê Hoài Trung

  Bài giảng Hệ điều hành: Chương 4 - ThS. Hà Lê Hoài Trung

  Bài giảng "Hệ điều hành - Chương 4: Định thời CPU" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Khái niệm cơ bản, bộ định thời, các tiêu chuẩn định thời CPU, các giải thuật định thời. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   49 p ductri 22/03/2016 333 1

 • Bài giảng Hệ điều hành: Chương 3 - ThS. Hà Lê Hoài Trung

  Bài giảng Hệ điều hành: Chương 3 - ThS. Hà Lê Hoài Trung

  Bài giảng "Hệ điều hành - Chương 3: Tiến trình" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Khái niệm cơ bản, trạng thái quá trình, khối điều khiển quá trình, định thời quá trình, các tác vụ đối với quá trình, sự cộng tác giữa các quá trình,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   35 p ductri 22/03/2016 279 1

 • Bài giảng Hệ điều hành: Chương 1 - ThS. Hà Lê Hoài Trung

  Bài giảng Hệ điều hành: Chương 1 - ThS. Hà Lê Hoài Trung

  Bài giảng "Hệ điều hành - Chương 1: Tổng quan về hệ điều hành" cung cấp cho người đọc các thông tin cơ bản về môn học, tổng quan về hệ điều hành, phân loại hệ điều hành. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   33 p ductri 22/03/2016 358 1

 • Bài giảng Hệ điều hành: Chương 6 - ThS. Hà Lê Hoài Trung

  Bài giảng Hệ điều hành: Chương 6 - ThS. Hà Lê Hoài Trung

  Bài giảng "Hệ điều hành - Chương 6: Tắc nghẽn" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Mô hình hệ thống, định nghĩa, điều kiện cần của deadlock, Resource Allocation Graph, phương pháp giải quyết của deadlock, deadlock prevention,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   52 p ductri 22/03/2016 238 1

 • Bài giảng Hệ điều hành: Chương 5.1 - ThS. Hà Lê Hoài Trung

  Bài giảng Hệ điều hành: Chương 5.1 - ThS. Hà Lê Hoài Trung

  Bài giảng "Hệ điều hành - Chương 5.1: Liên lạc giữa các tiến trình" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Nhu cầu liên lạc, cơ chế liên lạc, Race condition, giải pháp tổng quát, mô hình đảm bảo độc quyền truy xuất,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   15 p ductri 22/03/2016 278 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số