• Phân tích và thiết kế hệ thống hướng đối tượng

  Phân tích và thiết kế hệ thống hướng đối tượng

  Giới thiệu chung về phân tích và thiết kế hệ thống; Giới thiệu về phân tích và thiết kế hướng đối; tượng với UML; Lập kế hoạch; phân tích hệ thống; thiết kế hệ thống...Tin học là ngành nghiên cứu về việc tự động hóa xử lý thông tin bởi một hệ thống máy tính cụ thể hoặc trừu tượng. Với cách hiểu hiện nay, tin học bao hàm tất cả...

   184 p ductri 18/10/2013 774 2

 • Ôn tập Lập trình hướng đối tượng

  Ôn tập Lập trình hướng đối tượng

  Lập trình hướng đối tượng (gọi tắt là OOP, từ chữ Anh ngữ object-oriented programming), hay còn gọi là lập trình định hướng đối tượng, là kĩ thuật lập trình hỗ trợ công nghệ đối tượng. OOP được xem là giúp tăng năng suất, đơn giản hóa độ phức tạp khi bảo trì cũng như mở rộng phần mềm bằng cách cho phép lập trình viên tập trung vào các...

   65 p ductri 18/10/2013 289 2

 • UML

  UML

  Unified Modeling Language Hệ thống các ký hiệu, hình vẽ có ý nhĩa UML không phải là một ngôn ngữ lập trình Phải được sử dụng kết hợp với một tiến trình phương pháp luận. UML là một ngôn ngữ dùng để đặc tả, trực quan hoá, và tư liệu hoá phần mềm hướng đối tượng

   25 p ductri 18/10/2013 302 1

 • LẬP TRÌNH XỬ LÝ ĐĨA&FILE

  LẬP TRÌNH XỬ LÝ ĐĨA&FILE

  Ngôn ngữ ASM vượt trội hơn các ngôn ngữ khác về khả năng xử lý đĩa.Ta xem xét việc lưu trữ thông tin trên đĩa theo 2 mức độ :mức phần cứng/BIOS và mức phần mềm/DOS. Mức phần cứng: lưu trữ thông tin trên đĩa theo 2 mức độ: mức độ phần cứng/ BIOS và mức độ phần mềm/DOS.Lập trình máy tính (gọi tắt là lập trình; tiếng Anh: programming) là kỹ...

   65 p ductri 18/10/2013 303 1

 • Ngôn ngữ lập trình C

  Ngôn ngữ lập trình C

  Phân biệt sự khác nhau giữa Câu lệnh, Chương trình và Phần mềm, Biết cách viết, biên dịch và chạy một chương tình C đơn giản.Ngôn ngữ lập trình (tiếng Anh: programming language) là một tập con của ngôn ngữ máy tính. Đây là một dạng ngôn ngữ được chuẩn hóa (đối lập với ngôn ngữ tự nhiên). Nó được dùng để miêu tả những quá trình, những...

   64 p ductri 18/10/2013 311 1

 • Chương 9: Phương pháp kiểm thử

  Chương 9: Phương pháp kiểm thử

  Định nghĩa kiểm thử: • Là mấu chốt của đảm bảo chất lượng phần mềm • Là tiến trình (và là nghệ thuật) nhằm phát hiện lỗi bằng việc xem xét lại đặc tả, thiết kế và mã hoá. • Kiểm thử thành công là phát hiện ra lỗi; kiểm thử không phát hiện ra lỗi là kiểm thử dở (Sue A.Conger- The New SE)

   45 p ductri 18/10/2013 317 1

 • Chương 6: Phương pháp thiết kế hệ thống

  Chương 6: Phương pháp thiết kế hệ thống

  Thiết kế hệ thống là gì? • Là thiết kế cấu hình phần cứng và cấu trúc phần mềm (gồm cả chức năng và dữ liệu) để có được hệ thống thỏa mãn các yêu cầu đề ra • Có thể xem như Thiết kế cấu trúc (WHAT), chứ không phải là Thiết kế Logic (HOW) HUT, Falt. of IT  Dept. of SE, 2001 SE-IV.2 .Quy trình thiết kế hệ thống • Phân chia mô hình phân...

   54 p ductri 18/10/2013 337 1

 • Báo cáo: Một số vấn đề cơ bản về Java

  Báo cáo: Một số vấn đề cơ bản về Java

  Java là một nền tảng phát triển các ứng dụng phần mềm có vị trí rất lớn trong những năm cuối thế kỉ 20, đầu thế kỉ 21. Đánh dấu sự trưởng thành của mô hình lập trình hướng đối tượng, nó được coi là một nền tảng mang tính cách mạng trong ngành phần mềm. Mô hình máy ảo Virtual Machine đã cho phép các ứng dụng viết bằng Java có thể chạy...

   70 p ductri 18/10/2013 303 1

 • Công nghệ phần mềm - Chương 6: Các mô hình hệ thống

  Công nghệ phần mềm - Chương 6: Các mô hình hệ thống

  Mô hình hoá hệ thống giúp cho người phân tích hiểu rõ các chức năng của hệ thống. Có thể sử dụng các mô hình khác nhau để biểu diễn hệ thống từ nhiều khía cạnh khác nhau. Khía cạnh bên ngoài: biểu diễn ngữ cảnh hoặc môi trường của hệ thống. Khía cạnh ứng xử: biểu diễn các ứng xử của hệ thống. Khía cạnh cấu trúc: biểu diễn...

   19 p ductri 18/10/2013 298 1

 • Công nghệ phần mềm - Chương 4 Yêu cầu hệ thống

  Công nghệ phần mềm - Chương 4 Yêu cầu hệ thống

  Yêu cầu hệ thống là bản đặc tả các dịch vụ mà hệ thống cung cấp và các ràng buộc để xây dựng và vận hành hệ thống. Quá trình tìm kiếm, phân tích, tư liệu hoá, và kiểm tra các dịch vụ và các ràng buộc của hệ thống được gọi là kỹ thuật xác định yêu cầu (Requirements Engineering - RE). Cần phải viết các yêu cầu ở các mức chi tiết...

   18 p ductri 18/10/2013 277 1

 • Chương 5: Phương pháp xác định yêu cầu

  Chương 5: Phương pháp xác định yêu cầu

  Yêu cầu phần mềm: là tất cả các yêu cầu về phầm mềm do khách hàng - người sử dụng phần mềm - nêu ra, bao gồm: các chức năng của phần mềm, hiệu năng của phần mềm, các yêu cầu về thiết kế và giao diện, các yêu cầu đặc biệt khác. Thông thường các yêu cầu phần mềm được phân loại theo 4 thành phần của phần mềm: – Các yêu cầu về phần...

   40 p ductri 18/10/2013 531 1

 • Thảo luận Môn Công Nghệ Phần Mềm: Mô hình quản lý của siêu thị Coop Mart

  Thảo luận Môn Công Nghệ Phần Mềm: Mô hình quản lý của siêu thị Coop Mart

  Co- Op Mart là một siêu thị lớn ở Sài Gòn có quy mô hoạt động và tổ chức rất khoa học.Nhiệm vụ của đề tài là trình bày cái nhìn tổng quan về tổ chức siêu thị, xác định mô hình hoạt động, xác định hiện trạng và phạm vi của hệ thống .Tính cấp thiết của đề tài: bất kì một hệ thống siêu thị nói riêng và hệ thống quản lý bất cứ...

   24 p ductri 18/10/2013 284 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số