• Bài giảng Cơ sở lý thuyết mạch điện: Thông số mạch và phần tử mạch - Nguyễn Công Phương

  Bài giảng Cơ sở lý thuyết mạch điện: Thông số mạch và phần tử mạch - Nguyễn Công Phương

  Bài giảng Cơ sở lý thuyết mạch điện này cung cấp cho người học một số kiến thức về thông số mạch (Điện tích, dòng điện, điện áp, công suất, năng lượng) và phần tử mạch (Nguồn áp, nguồn dòng, nguồn phụ thuộc, điện trở, cuộn dây, tụ). Mời các bạn cùng tham khảo.

   44 p ductri 13/11/2015 303 4

 • Bài giảng Cơ sở lý thuyết mạch điện: Mạch xoay chiều - Nguyễn Công Phương

  Bài giảng Cơ sở lý thuyết mạch điện: Mạch xoay chiều - Nguyễn Công Phương

  Trong bài này các bạn sẽ tìm hiểu một số nội dung liên quan đến mạch xoay chiều như: Sóng sin, phản ứng của các phần tử cơ bản, số phức, biểu diễn sóng sin bằng số phức, phức hoá các phần tử cơ bản, phân tích mạch xoay chiều, công suất trong mạch xoay chiều, hỗ cảm, phân tích mạch điện bằng máy tính. Mời tham khảo.

   228 p ductri 13/11/2015 291 3

 • Bài giảng Tiêu chảy - TS.BS. Lê Thanh Toàn (ĐH Y dược TP.HCM)

  Bài giảng Tiêu chảy - TS.BS. Lê Thanh Toàn (ĐH Y dược TP.HCM)

  Bài giảng Tiêu chảy do TS.BS. Lê Thanh Toàn biên soạn sẽ cung cấp cho các bạn những kiến thức về định nghĩa tiêu chảy; phân loại tiêu chảy; nguyên nhân gây tiêu chảy; cách xử lý tiêu chảy và phòng ngừa tiêu chảy. Bài giảng phục vụ cho các bạn chuyên ngành Y học và những bạn quan tâm tới lĩnh vực này.

   22 p ductri 20/08/2015 291 3

 • Bài giảng môn Cấu kiện điện tử và quang điện tử - ThS. Trần Thục Linh

  Bài giảng môn Cấu kiện điện tử và quang điện tử - ThS. Trần Thục Linh

  Bài giảng môn Cấu kiện điện tử và quang điện tử do ThS. Trần Thục Linh gồm có 8 chương với các nội dung như: Giới thiệu chung về cấu kiện điện tử, cấu kiện thụ động, vật lý bán dẫn, Diode (Điốt), BJT (Transistor lưỡng cực), FET (Transistor hiệu ứng trường), Thyristors: SCR – Triac – Diac - UJT, cấu kiện quang điện tử. Mời các bạn cùng tham khảo.

   380 p ductri 13/11/2015 303 3

 • Bài giảng Cơ sở lý thuyết mạch điện: Mạch ba pha - Nguyễn Công Phương

  Bài giảng Cơ sở lý thuyết mạch điện: Mạch ba pha - Nguyễn Công Phương

  Bài giảng Cơ sở lý thuyết mạch điện sau đây giới thiệu về mạch ba pha thông qua những nội dung sau: Nguồn ba pha đối xứng, mạch ba pha đối xứng, mạch ba pha không đối xứng, công suất trong mạch ba pha, phương pháp thành phần đối xứng, điều hoà bậc cao trong mạch ba pha. Mời các bạn cùng tham khảo.

   86 p ductri 13/11/2015 309 3

 • Bài giảng Vận hành hệ thống điện - ThS. Võ Phúc Lập

  Bài giảng Vận hành hệ thống điện - ThS. Võ Phúc Lập

  Bài giảng Vận hành hệ thống điện do ThS. Võ Phúc Lập biên soạn cung cấp cho các bạn những kiến thức về đại cương vận hành hệ thống điện; chế độ nhiệt của thiết bị; kết cấu của các phần tử hệ thống điện; chế độ làm việc kinh tế của hệ thống điện; chất lượng điện năng; nâng cao độ tin cậy của hệ thống điện; vận hành nhà...

   151 p ductri 13/11/2015 324 3

 • Bài giảng Thiết bị điện tử - ThS. Nguyễn Thị Mai Lan

  Bài giảng Thiết bị điện tử - ThS. Nguyễn Thị Mai Lan

  Với kết cấu nội dung gồm 2 phần, bài giảng "Thiết bị điện tử" giới thiệu đến các bạn những nội dung về một số khái niệm cơ bản trong kĩ thuật đo lường, thiết bị điện tử dân dụng. Với các bạn đang học chuyên ngành Điện - Điện tử thì đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn.

   131 p ductri 08/10/2015 323 3

 • Bài giảng Cơ sở lý thuyết mạch điện: Mạng hai cửa - Nguyễn Công Phương

  Bài giảng Cơ sở lý thuyết mạch điện: Mạng hai cửa - Nguyễn Công Phương

  Bài giảng này tập trung giới thiệu về mạng hai cửa trong mạch điện. Các nội dung được trình bày trong bài giảng gồm có: Các bộ thông số, quan hệ giữa các bộ thông số, phân tích mạch có mạng hai cửa, kết nối các mạng hai cửa, mạng T & П, mạng hai cửa tương đương của mạch điện có hỗ cảm,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   130 p ductri 13/11/2015 303 3

 • Bài giảng Cơ sở lý thuyết mạch điện: Khuếch đại thuật toán - Nguyễn Công Phương

  Bài giảng Cơ sở lý thuyết mạch điện: Khuếch đại thuật toán - Nguyễn Công Phương

  Bài giảng này giới thiệu về huếch đại thuật toán với các nội dung cụ thể như: Nguồn phụ thuộc, phân tích mạch điện có nguồn phụ thuộc, khuếch đại thuật toán, các mạch cơ bản, phân tích mạch điện có khuếch đại thuật toán. Mời các bạn cùng tham khảo.

   62 p ductri 13/11/2015 276 3

 • Bài giảng Bảo mật hệ thống thông tin - Chương 3: Quản lý khóa mã công khai

  Bài giảng Bảo mật hệ thống thông tin - Chương 3: Quản lý khóa mã công khai

  Nội dung Chương 3: Quản lý khóa mã công khai giới thiệu về mã khóa riêng, mã khóa công khai, tính an toàn của khóa công khai, quản lý khóa. Tham khảo nội dung bài giảng để nắm bắt nội dung chi tiết.

   40 p ductri 20/08/2015 269 3

 • Bài giảng Bảo mật hệ thống thông tin - Chương 2: Mã đối xứng (cổ điển)

  Bài giảng Bảo mật hệ thống thông tin - Chương 2: Mã đối xứng (cổ điển)

  Bài giảng Bảo mật hệ thống Thông tin - Chương 2: Mã đối xứng (cổ điển) trình bày các khái niệm cơ bản, thuật ngữ về mã hóa, các yêu cầu về mã hóa, mật mã, thám mã và các nội dung khác.

   52 p ductri 20/08/2015 253 3

 • Bài giảng Bảo mật hệ thống thông tin - Chương 1: Tổng quan về bảo mật hệ thống thông tin

  Bài giảng Bảo mật hệ thống thông tin - Chương 1: Tổng quan về bảo mật hệ thống thông tin

  Chương 1 Bài giảng Bảo mật hệ thống thông tin giới thiệu tổng quan về bảo mật hệ thống thông tin như yêu cầu về an toàn thông tin, nguy cơ và hiểm họa, phân loại tấn công mạng ,... Mời bạn đọc tham khảo.

   82 p ductri 20/08/2015 290 3

Hướng dẫn khai thác thư viện số