• BÀI GIẢNG: QUẢN TRỊ SẢN XUẤT

  BÀI GIẢNG: QUẢN TRỊ SẢN XUẤT

  Tài liệu tham khảo dành cho giáo viên, sinh viên chuyên ngành quản trị kinh doanh - Giáo trình, bài giảng chuyên ngành giúp sinh viên củng cô và nâng cao kiến thức của mình.giới thiệu một cách khái quát về quản trị sản xuất trong doanh nghiệp. Sau khi học xong chương này, học viên cần đạt được các yêu cầu sau: Hiểu được bản chất của sản xuất, các...

   132 p ductri 26/09/2013 342 2

 • Bài giảng : Giám sát liên tục các ngân hàng và định chế tài chính

  Bài giảng : Giám sát liên tục các ngân hàng và định chế tài chính

  Một tổ chức được thành lập tập trung vào các giao dịch tài chính như đầu tư, các khoản vay và các khoản tiền gửi. Theo quy ước, các định chế tài chính gồm có các ngân hàng, các công ty tín thác, các công ty bảo hiểm và những người môi giới đầu tư. Hầu hết mọi người đều ít nhất một lần giao dịch với các định chế tài chính. Tất cả...

   53 p ductri 26/09/2013 256 2

 • ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT

  ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT

  Tài liệu tham khảo dành cho giáo viên, sinh viên cao đẳng, đại học chuyên ngành điện, điện tử - Giáo trình, bải giảng của thầy cô trong trường đại học tôn đức thắng.Các linh kiện điện tử công..uất được sử dụng..rong.. các mạch động..ực – công..uất lớn Sự khác nhau giữa các linh kiện điện tử ứng..ụng..điện tử điều khiển) và điện...

   47 p ductri 18/09/2013 394 2

 • QUÁ TRÌNH CẦM MÁU

  QUÁ TRÌNH CẦM MÁU

  Tài liệu tham khảo dành cho giáo viên, sinh viên cao đẳng, đại học chuyên ngành y khoa - Tài liệu giúp cung cấp và củng cố kiến thức y khoa chuyên ngành.Sự đông máu là một quá trình phức tạp qua đó tạo ra các cục máu đông. Đông máu là một cơ chế quan trọng trong quá trình cầm máu. Khi thành mạch máu bị tổn thương, máu được cầm nhờ chỗ tổn...

   49 p ductri 18/10/2013 380 2

 • Giải phẫu thần kinh đối chiếu chẩn đoán hình ảnh

  Giải phẫu thần kinh đối chiếu chẩn đoán hình ảnh

  Hệ thần kinh sinh dưỡng lại gồm 2 phân hệ là phân hệ giao cảm và phân hệ đối giao cảm. Hoạt động thần kinh cấp cao ở người hình thành nên nhiều phản xạ được tập quen (PXĐTQ) rất phức tạp mà không sinh vật nào có được. Vì vậy, việc "vệ sinh" hệ thần kinh có cơ sở khoa học là cần thiết để hệ thần kinh luôn đạt chất lượng hoạt...

   42 p ductri 18/10/2013 297 2

 • TÁCH VÀ TINH SẠCH ENZYME

  TÁCH VÀ TINH SẠCH ENZYME

  Mọi phản ứng hoá học trong cơ thể sống đều cần phải có vai trò xúc tác của enzyme - chất xúc tác sinh học. Các nghiên cứu về enzyme đã thu hút sự quan tâm của các cán bộ hoá sinh học, sinh học thực nghiệm và nhiều nhà nghiên cứu ở các lĩnh vực liên quan khác. Hướng tách, tinh sạch enzyme, tạo các chế phẩm có độ sạch khác nhau, nghiên cứu cấu...

   86 p ductri 18/09/2013 334 2

 • Quản trị kinh doanh quốc tế

  Quản trị kinh doanh quốc tế

  - Kinh doanh quốc tế là những giao dịch được tạo ra và thực hiện giữa các quốc gia để thỏa mãn mucj tiêu của cá nhân và tổ chức. - 3 thuật ngữ . kinh doanh quốc tế (internaltional business) . thương mại quốc tế (internaltional trade) . đầu tư quốc tế (internaltional investment)

   40 p ductri 26/09/2013 288 2

 • Bài giảng: Điện tử căn bản_Bộ môn hệ thống nhúng

  Bài giảng: Điện tử căn bản_Bộ môn hệ thống nhúng

  Linh kiện điện tử cơ bản Điện trở Điện trở thanh Tụ điện Quang trở Biến trở Diode BJT Opto Fet IC ổn áp IC chọn kênh IC so sánh IC khuếch đại dòng Rơ le Thạch anh Vi điều khiển Điện trở Là linh kiện thụ động trong mạch điện Đơn vị là Ohm Có 2 loại chính Bình thường (công suất 1W) 2 giá trị quan tâm Trị số Công suất : P=UI=U2/R= R*I2...

   39 p ductri 18/09/2013 320 2

 • Trùng bao tử Cryptosporidium sp. Toxoplasma gondii

  Trùng bao tử Cryptosporidium sp. Toxoplasma gondii

  Mục tiêu bài học: Nắm được đặc điểm sinh học, vai trò y học và chuẩn đoán Cryptosporidium sp. vμ Toxoplasma gondii .

   44 p ductri 18/10/2013 347 2

 • Báo cáo: PHẦN MỀM VÀ KỸ NGHỆ PHẦN MỀM

  Báo cáo: PHẦN MỀM VÀ KỸ NGHỆ PHẦN MỀM

  Mục tiêu của công nghệ phần mềm là tạo ra những phần mềm tốt, giảm đến tối thiểu những may rủi có thể gây cho các người liên quan. Trong quá trình đề cập, chúng ta sử dụng các thuật ngữ: Phần mềm :là 1 tập hợp các câu lệnh được viết bằng 1 hay nhiều ngôn ngữ lập trình(gọi là các chương trình), nhằm tự động thực hiện một số...

   37 p ductri 18/10/2013 334 2

 • Tâm lý học quản trị kinh doanh

  Tâm lý học quản trị kinh doanh

  Thế giới khách quan tồn tại bằng các thuộc tính không gian, thời gian và luôn vận động (cơ học, vật lý, hóa học, sinh học, xã hội). Hiện tượng tâm lý diễn ra trong thời gian tương đối dài, việc mở đầu kết thúc không rõ ràng, như: Chú ý, tâm trạng,…

   176 p ductri 26/09/2013 317 2

 • CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA QUẢN TRỊ KINH DOANH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP NÔNG NGHIỆP

  CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA QUẢN TRỊ KINH DOANH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP NÔNG NGHIỆP

  Phương pháp QTKD là các cách thức tác động có hướng đích của chủ thể quản trị tới đối tượng và các khách thể kinh doanh để đạt mục tiêu đề ra trong những điều kiện kinh doanh nhất định. Trường phái thảo luận (Discussing Style): quyết định vấn đề của tổ chức trên cơ sở thảo luận. Nhà quản lý thường chỉ người điều phối, định...

   36 p ductri 26/09/2013 268 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số