Bài giảng Biến đổi năng lượng điện cơ - Chương 7: Máy điện không đồng bộ

Bài giảng chỉ tập trung vào các hiện tượng và các mạch tương đương cơ bản, rút ra từ quan điểm năng lượng. Tham khảo nội dung bài giảng để nắm bắt nội dung chi tiết.