Bài giảng Điện tử công suất - Chương 4: Biến đổi AC ba pha

Bài giảng "Điện tử công suất - Chương 4: Biến đổi AC ba pha" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu, biến đổi điện AC ba pha, biến đổi AC ba pha tải tắc hình sao, ba cách điều khiển sóng ra. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.