Bài giảng Điện tử công suất - Chương 4: Biến đổi AC một pha

Bài giảng "Điện tử công suất - Chương 4: Biến đổi AC một pha" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu, biến đổi AC một pha, điều khiển tiền chu kỳ, điều khiển toàn chu kỳ, điều khiển pha, tương quan giữa góc kích và góc dẫn. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.