Bài giảng Kỹ thuật thi công: Chương 7 - ThS. Nguyễn Hoài Nghĩa, PGS.TS. Lưu Trường Văn (Phần 3)

Bài giảng Kỹ thuật thi công - Chương 7: Thi công lắp ghép" trình bày các nội dung phần 3 - Các công tác chuẩn bị bao gồm: Sản xuất các kết cấu BTCT đúc sẵn, mối nối lắp ghép, gia công và liên kết kết cấu thép, khuếch đại cấu kiện,... Mời các bạn cùng tham khảo.