Bài giảng Kỹ thuật thi công: Chương 7 - ThS. Nguyễn Hoài Nghĩa, PGS.TS. Lưu Trường Văn (Phần 4.2)

Bài giảng "Kỹ thuật thi công - Chương 7: Thi công lắp ghép (Phần 4: Thi công lắp ghép các cấu kiện)" trình bày các nội dung phần lắp ghép các kết cấu thép bao gồm: Chuẩn bị móng cột thép, lắp cột thép, lắp dàn vì kèo và mái. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết,