Bài giảng Kỹ thuật thi công: Chương 7 - ThS. Nguyễn Hoài Nghĩa, PGS.TS. Lưu Trường Văn (Phần 4.)

Bài giảng Kỹ thuật thi công - Chương 7: Thi công lắp ghép (Phần 4: Thi công lắp ghép các cấu kiện)" trình bày các nội dung phần "Lắp ghép các kết cấu BTCT" bao gồm: Khái niệm chung, lắp móng, lắp cột, lắp dầm, dầm cầu chạy, tấm sàn, ban công và Lắp dầm, dầm cầu chạy, tấm sàn, ban công và cầu thang,... Mời các bạn cùng tham khảo.