Bài giảng Kỹ thuật thi công: Chương 7 - ThS. Nguyễn Hoài Nghĩa, PGS.TS. Lưu Trường Văn (Phần 5)

Bài giảng "Kỹ thuật thi công - Chương 7: Thi công lắp ghép (Phần 5) cung cấp cho người đọc các kiến thức về những nguyên tắc chung thi công lắp ghép nhà công nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.