Bài giảng môn học Kỹ thuật điện: Phần 1

Giáo trình Kỹ thuật điện này gồm hai phần. Phần 1 sau đây cung cấp các kiến thức về mạch điện (thông số, mô hình, định luật) và các phương pháp tính toán mạch điện có chú ý đến dòng điện xoay chiều hình sin và mạch ba pha.