Bài giảng Thủy lực môi trường: Chương 5 - GV. Trần Đức Thảo

Chương 5 Dòng chảy qua lỗ và vòi-dòng tia thuộc bài giảng "Thủy lực môi trường", trong chương này trình bày các nội dung sau: dòng chảy qua lỗ, dòng chảy qua vòi, dòng tia. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm kiến thức cần thiết.