Bài kiểm tra hết môn Marketing quản trị Đề tài: Định hướng lựa chọn thị trường mục tiêu cho sản phẩm Trà Ngọc Linh

Đây là một bài tập cá nhân trong môn học MKTG676 Quản Trị Marketing của chương trình đào tạo MBA của chương trình kết hợp giữa ĐH Quốc Gia Hà Nội và ĐH Griggs Hoa Kỳ.

Tuy nhiên, trong bài viết này, tác giả đã đúc kết những kiến thức mà tôi đã tích lũy trong 7 năm qua về ngành Trà Việt Nam. Trong bài viết không những có rất nhiều số liệu bổ ích cho chuyên ngành marketing mà còn rất hữu ích với việc quản lý kinh doanh.

Trong khía cạnh hạng hẹp của bài báo cáo này, tác giả đã nêu lên những quan điểm kinh doanh mới trong ngành trồng trà Việt Nam cũng như ngành sảng suất chế biến thực phẩm cao cấp bằng công nghệ Nano hay Nanobiotech.