Công nghệ sinh học đối với cây trồng vật nuôi và bảo vệ môi trường

Khoa học kỹ thuật từ lâu đã được xác định là một lực lượng sản xuất quan trọng. Nhờ kỹ thuật tiến bộ mà sản xuất phát triển, cuộc sống của loài người không ngừng được cải thiện và nâng cao. Trong sản xuất nông nghiệp, nhờ ứng dụng khoa học kỹ thuật, nhất là ứng dụng công nghệ sinh học trong lại tạo giống cây trồng, vật nuôi, trong sản xuất phân bón, vacxin phòng bệnh, thức ăn gia súc, thuốc trừ sâu, xử lý chất thải bảo vệ môi trường. Đặc biệt trong lai tạo giống cây trồng, vật nuôi, việc ứng dụng công nghệ sinh học vài thập kỷ đã tạo ra sự thay đổi lớn từ thời đại giống lai (theo phương pháp di truyền Mendel, đại phân tử) sang thời đại dùng giống theo phương pháp di truyền phân tử (gọi tắt là giống công nghệ sinh học). Nhờ công nghệ sinh học phân tử, con người đã tiến từ cuộc “cách mạng xanh” sang cuộc “cách mạng gen AND”