Công nghệ sinh học nông nghiệp

Một trong những bước đột phá ứng dụng công nghệ sinh học trong thực tiễn có quy mô rộng là việc nhân giống in vitro thực vật ở địa phương này đã mang lại hiệu quả cao, hằng năm cung cấp ra thị trường khoảng 22 triệu cây giống in vitro (trong khi cả nước chỉ có 28 triệu cây giống in vitro).