ĐỀ THI MÔN QUẢN TRỊ HỌC – THI LẠI LẦN THỨ I HỌC VIỆN NGÂN HÀNG

Đề thi hết môn quản trị học của hệ đại học trường Đại học ngân hàng thành phố hồ chí minh, mời các bạn tham khảo và cùng giải đề