Ebook Bão và phòng chống bão: Phần 1 - PGS.TS. Nguyễn Đức Nghĩa (chủ biên)

Ebook "Bão và phòng chống bão" do PGS.TS. Nguyễn Đức Nghĩa (chủ biên) biên soạn nhằm giới thiệu những kiến thức chung về bão và áp thấp nhiệt đới, ảnh hưởng của chúng đến khí hậu, thời tiết nước ta và những hậu quả có thể xảy ra. Phần 1 sau đây gồm nội dung 2 chương đầu tài liệu, trình bày những hiểu biết chung về bão và áp thấp nhiệt đới, bão và ấp thấp nhiệt đới ảnh hưởng đến Việt Nam.