Ebook Kinh tế Việt Nam 2006: Phần 1 - NXB Tài chính

Ebook Kinh tế Việt Nam 2006 là báo cáo hằng năm nhằm cung cấp cho bạn đọc bức tranh toàn cảnh về nền kinh tế Việt Nam trong năm 2006, tổng quan những vấn đề đạt được, phân tích những vấn đề tồn tại, những thách thức cần vượt qua và đưa ra dự báo triển vọng tăng trưởng một số chỉ tiêu kinh tế của Việt Nam. Sách được chia làm 2 phần. Sau đây là nội dung phần đầu tài liệu, trình bày bối cảnh kinh tế Việt Nam năm 2006, tình hình kinh tế Việt Nam trong năm 2006.