Ebook Kinh tế Việt Nam 2006: Phần 2 - NXB Tài chính

Tiếp nối phần 1 Ebook Kinh tế Việt Nam 2006, phần 2 sau đây trình bày một số vấn đề kinh tế nổi bật trong năm 2006 và trình bày triển vọng kinh tế trong năm 2007. Mời bạn tham khảo nội dung hai phần tài liệu.