Ebook Luật Pencak silat: Phần 1 - Ủy ban thể dục thể thao

"Luật Pencak silat" gồm 3 chương với 15 Điều, được chia thành hai phần. Phần 1 giới thiệu đến bạn đọc nội dung chương I về Luật thi đấu, cụ thể từ Điều 1 đến Điều 7 với các quy định về: Định nghĩa về các nội dung thi đấu, phân loại các giải đấu - quy định về tuổi thi đấu và cân, các nội dung và hạng đấu trong giải vô địch, trang thiết bị sàn đấu, luật thi đối kháng và luật thi đấu của bài biểu diễn quy định cá nhân.