Ebook Thực đơn dinh dưỡng cho người bệnh dạ dày: Phần 1 - Thanh Bình

Ebook Thực đơn dinh dưỡng cho người bệnh dạ dày do Thanh Bình biên soạn được chia làm 2 phần. Phần 1 sau đây giới thiệu một số kiến thức về bệnh dạ dày, một số loại thực phẩm tốt cho bệnh dạ dày.