Ebook Thực đơn dinh dưỡng cho người bệnh gan: Phần 1 - Thanh Bình

Ebook Thực đơn dinh dưỡng cho người bệnh gan do Thanh Bình biên soạn được chia làm 2 phần. Phần 1 sau đây trình bày một số kiến thức cơ bản về bệnh gan, chế độ dinh dưỡng cho người bệnh gan.