Ebook Thực đơn dinh dưỡng cho người bệnh loãng xương: Phần 1 - Hồng Yến

Ebook Thực đơn dinh dưỡng cho người bệnh loãng xương được biên soạn nhằm giới thiệu những kiến thức cơ bản, những thực đơn dành cho người loãng xương. Sách gồm 2 phần. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 "Thực đơn dinh dưỡng cho người bệnh loãng xương" sau đây.