Ebook Tiến hóa và động lực hệ đầm phá Tam Giang - Cầu Hai: Phần 2 - NXB KHTN&CN

Phần 2 cuốn sách "Tiến hóa và động lực hệ đầm phá Tam Giang - Cầu Hai" tiếp tục giới thiệu đến bạn đọc nội dung tiếp theo từ chương III đến chương V về các nội dung sau: Động lực hệ đầm phá, biến động, bồi tụ và xói lở bờ biển đầm phá Tam Giang - Cầu Hai, nguyên nhân chuyển lấp cửa biển và giải pháp ứng xử. Cuốn sách nhằm cung cấp những luận cứ khoa học làm sáng tỏ đặc điểm phát triển tiến hóa và suy tàn của hệ đầm phá liên quan đến động thái cửa biển,... góp phần đề xuất giải pháp ứng xử với các tai biến tự nhiên liên quan đến tiến hóa và động lực đầm phá.