Giáo trình bóng chuyền

Nội dung của cuốn giáo trình gồm 3 phần: Phần 1: Lịch sử và quá trình phát triển môn bóng chuyền, phần 2: các kỹ thuật trong bóng chuyền, phần 3: chiến thuật thi đấu bóng chuyền. Cùng tham khảo giáo trình, bạn sẽ có thêm nhiều kiến thức bổ ích cho môn học bóng chuyền của mình.