Giáo trình Di truyền y học - ĐH Huế

Cùng nắm kiến thức trong giáo trình "Di truyền y học" thông qua việc tìm hiểu nội dung các chương sau: chương 1 vai trò của di truyền trong y học, chương 2 cấu trúc và chức năng của gene, chương 3 đột biến gene, chương 4 một số phương pháp phát hiện các biến dị di truyền ở mức phân tử, chương 5 đột biến đơn gene trên nhiễm sắc thể thường, chương 6 đột biến đơn gene di truyền liên kết với giới tính và di truyền ty thể,...