Giáo trình Mạch điện tử cơ bản - KS. Nguyễn Văn Điềm

Giáo trình Mạch điện tử cơ bản gồm 5 chương, trình bày những kiến thức chung về mạch điện tử cơ bản, mạch khuếch đại cơ bản, mạch khuếch đại chuyên dụng, mạch tạo dao động, điều chế và giải điều chế.
Giáo trình này có thể được dùng làm tài liệu tham khảo cho học sinh trung cấp, sinh viên hệ cao đẳng các ngành kỹ thuật điện tử khác.