Giáo trình Máy điện: Phần 1 - PGS.TS. Đào Hoa Việt (chủ biên)

Giáo trình Máy điện được biên soạn phục vụ cho việc học tập và giảng dạy mô học Máy điện trong các trường Cao đẳng nghề và Trung cấp nghề. Nội dung phần 1 giáo trình gồm chương 1 và chương 2, trình bày khái niệm chung về máy điện và máy biến áp.