THUỐC ĐIỀU TRỊ TIỂU ĐƯỜNG

A. Tiêu chí chẩn đoán đái tháo đường của ADA-1997
ĐTĐ được chẩn đoán dựa vào 1 trong 3 tiêu chuẩn sau (nếu không có tc tăng đường huyết cấp tính, xn phải được xác định lại lần 2)
1. Đường huyết tương bất kỳ 200mg/dl kết hợp với các triệu chứng tăng đường huyết
2. Đường huyết tương lúc đói (FPG) (được thử sau 8h không ăn ) : 126mg/dl
3. Nghiệm pháp dung nạp glucose : đo đường huyết tương 2 giờ sau uống 75 g glucose: 200 mg/dl
...