Ứng dụng công nghệ sinh học trong sản xuất và đời sống

Nhờ kỹ thuật tiến bộ mà sản xuất phát triển, cuộc sống của loài người không ngừng được cải thiện và nâng cao. Trong sản xuất nông nghiệp, nhờ ứng dụng khoa học kỹ thuật, nhất là ứng dụng công nghệ sinh học trong lai tạo giống cây trồng, vật nuôi, trong sản xuất phân bón, vacxin phòng bệnh, thức ăn gia súc, thuốc trừ sâu, xử lý chất thải bảo vệ môi trường.

Cuốn sách là tài liệu tham khảo giúp bạn đọc tiếp cận những vấn đề kỹ thuật mới ứng dụng trong nông nghiệp và khai thác tài nguyên bảo vệ môi sinh.