• Bài giảng Kỹ thuật thi công: Chương 7 - ThS. Nguyễn Hoài Nghĩa, PGS.TS. Lưu Trường Văn (Phần 3)

  Bài giảng Kỹ thuật thi công: Chương 7 - ThS. Nguyễn Hoài Nghĩa, PGS.TS. Lưu Trường Văn (Phần 3)

  Bài giảng Kỹ thuật thi công - Chương 7: Thi công lắp ghép" trình bày các nội dung phần 3 - Các công tác chuẩn bị bao gồm: Sản xuất các kết cấu BTCT đúc sẵn, mối nối lắp ghép, gia công và liên kết kết cấu thép, khuếch đại cấu kiện,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   15 p ductri 22/03/2016 398 2

 • Bài giảng Trộn vật liệu rời - Nguyễn Hải Đăng

  Bài giảng Trộn vật liệu rời - Nguyễn Hải Đăng

  Trộn vật liệu là quá trình kết hợp các khối lượng của các vật liệu khác nhau với mục đích nhận được một hỗn hợp đồng nhất. Để tìm hiểu sâu hơn về công đoạn này mời các bạn tham khảo "Bài giảng Trộn vật liệu rời của tác giả Nguyễn Hải Đăng".

   23 p ductri 22/03/2016 410 3

 • Bài giảng Kỹ thuật thi công: Chương 7 - ThS. Nguyễn Hoài Nghĩa, PGS.TS. Lưu Trường Văn (Phần 4.2)

  Bài giảng Kỹ thuật thi công: Chương 7 - ThS. Nguyễn Hoài Nghĩa, PGS.TS. Lưu Trường Văn (Phần 4.2)

  Bài giảng "Kỹ thuật thi công - Chương 7: Thi công lắp ghép (Phần 4: Thi công lắp ghép các cấu kiện)" trình bày các nội dung phần lắp ghép các kết cấu thép bao gồm: Chuẩn bị móng cột thép, lắp cột thép, lắp dàn vì kèo và mái. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết,

   21 p ductri 22/03/2016 366 2

 • Bài giảng Kỹ thuật thi công: Chương 8 - ThS. Nguyễn Hoài Nghĩa, PGS.TS. Lưu Trường Văn (Phần 2)

  Bài giảng Kỹ thuật thi công: Chương 8 - ThS. Nguyễn Hoài Nghĩa, PGS.TS. Lưu Trường Văn (Phần 2)

  Bài giảng "Kỹ thuật thi công - Chương 8: Một số công nghệ thi công đặc biệt (phần 2)" trình bày các nội dung phần "Thi công sàn BTCT dự ứng lực" bao gồm: Nguyên lý thiết kế, vật liệu, trang thiết bị phục vụ thi công,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   36 p ductri 22/03/2016 372 2

 • Bài giảng Tường chắn đất: Chương 1 - ThS. Nguyễn Trọng Nghĩa

  Bài giảng Tường chắn đất: Chương 1 - ThS. Nguyễn Trọng Nghĩa

  Bài giảng "Tường chắn đất - Chương 1: Lý thuyết áp lực ngang" cung cấp cho người đọc những hình ảnh ứng dụng của tường chắn đất, các loại tường chắn đất cơ bản, áp lực đất lên tường chắn,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   10 p ductri 22/03/2016 901 2

 • Bài giảng Tường chắn đất: Chương 3 - ThS. Nguyễn Trọng Nghĩa

  Bài giảng Tường chắn đất: Chương 3 - ThS. Nguyễn Trọng Nghĩa

  Bài giảng "Tường chắn đất - Chương 3: Tường cọc bản" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Giới thiệu tường cọc bản, tường cọc bản không neo, tường cọc bản một lớp neo, tính toán kết cấu neo,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   9 p ductri 22/03/2016 331 2

 • Bài giảng Sức bền vật liệu 1 - ThS. Lê Tuấn Tú

  Bài giảng Sức bền vật liệu 1 - ThS. Lê Tuấn Tú

  Bài giảng "Sức bền vật liệu 1" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Các khái niệm cơ bản, lý thuyết nội lực, kéo - nén đúng tâm, trạng thái ứng suất, lý thuyết bền, đặc trưng hình học của mặt cắt ngang, uốn phẳng thanh thẳng, chuyển vị của dầm chịu uốn. Mời các bạn cùng tham khảo.

   109 p ductri 22/03/2016 413 2

 • Bài giảng Tường chắn đất: Chương 2 - ThS. Nguyễn Trọng Nghĩa

  Bài giảng Tường chắn đất: Chương 2 - ThS. Nguyễn Trọng Nghĩa

  Bài giảng "Tường chắn đất - Chương 2: Tường trọng lực và tường bêtông" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Giới thiệu tường chắn trọng lực và tường bê tông, phương pháp tính toán, các bài toán áp dụng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   17 p ductri 22/03/2016 350 2

 • Bài giảng Động lực học công trình - Lê Văn Quý, Trần Công Vinh

  Bài giảng Động lực học công trình - Lê Văn Quý, Trần Công Vinh

  Bài giảng "Động lực học công trình" cung cấp cho người học các kiến thức: Dao động của hệ có một bậc tự do, dao động của hệ có một số bậc tự do, dao động của kết cấu khung và dầm liên tục, dao động của kết cấu dàn và kết cấu vòm,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   115 p ductri 22/03/2016 312 2

 • Bài giảng Phương pháp số trong tính toán kết cấu: Chương 1 - TS. Nguyễn Ngọc Tuyển

  Bài giảng Phương pháp số trong tính toán kết cấu: Chương 1 - TS. Nguyễn Ngọc Tuyển

  Bài giảng "Phương pháp số trong tính toán kết cấu - Chương 1: Giới thiệu chung" trình bày khái niệm cơ bản về phương pháp số, phương pháp phần tử hữu hạn, trình tự phân tích bài toán theo Pp.PTHH,... Mời các bạn tham khảo.

   21 p ductri 22/03/2016 276 2

 • Bài giảng Phương pháp số trong tính toán kết cấu: Chương 2 - TS. Nguyễn Ngọc Tuyển

  Bài giảng Phương pháp số trong tính toán kết cấu: Chương 2 - TS. Nguyễn Ngọc Tuyển

  Bài giảng "Phương pháp số trong tính toán kết cấu - Chương 2: Tính hệ thanh chịu kéo nén đúng tâm (phần tử thanh dàn ‐ Truss)" cung cấp cho người đọc các kiến thức về: Bài toán lò xo, phần tử thanh dàn trong một trục tọa độ, phần tử thanh dàn trong hệ tọa độ phẳng, phần tử thanh dàn trong hệ tọa độ không gian. Mời các bạn cùng tham khảo.

   34 p ductri 22/03/2016 326 3

 • Bài giảng Phương pháp số trong tính toán kết cấu: Chương 3 - TS. Nguyễn Ngọc Tuyển

  Bài giảng Phương pháp số trong tính toán kết cấu: Chương 3 - TS. Nguyễn Ngọc Tuyển

  Bài giảng "Phương pháp số trong tính toán kết cấu - Chương 3: Tính hệ thanh chịu uốn và kéo nén" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Các ký hiệu và quy ước, phần tử dầm (Beam), phần tử khung phẳng (Frame‐2D), phần tử khung không gian (Frame‐3D). Mời các bạn cùng tham khảo.

   44 p ductri 22/03/2016 299 3

Hướng dẫn khai thác thư viện số