• Bài giảng Công nghệ sinh học đại cương: Chương 3 - Nguyễn Thị Phương Thảo (tt)

  Bài giảng Công nghệ sinh học đại cương: Chương 3 - Nguyễn Thị Phương Thảo (tt)

  Bài giảng "Công nghệ sinh học đại cương - Chương 3: Các phương pháp và ứng dụng của công nghệ sinh học động vật, người và y sinh" cung cấp cho người học các kiến thức: Kỹ thuật chuyển gen vào tế bào động vật, công nghệ vaxin và sản xuất kháng thể đơn dòng, chẩn đoán phân tử, dự án genom người và các ứng dụng. Mời các bạn tham khảo

   108 p ductri 12/01/2016 514 1

 • Bài giảng Công nghệ sinh học đại cương: Chương 3 - Nguyễn Thị Phương Thảo

  Bài giảng Công nghệ sinh học đại cương: Chương 3 - Nguyễn Thị Phương Thảo

  Bài giảng "Công nghệ sinh học đại cương - Chương 3: Các phương pháp và ứng dụng của công nghệ sinh học động vật, người và y sinh" cung cấp cho người học các kiến thức: Kỹ thuật nuôi cấy tế bào động vật, công nghệ nhân bản động vật, công nghệ tế bào gốc. Mời các bạn cùng tham khảo.

   92 p ductri 12/01/2016 665 1

 • Bài giảng Công nghệ sinh học đại cương: Chương 2 - Nguyễn Thị Phương Thảo

  Bài giảng Công nghệ sinh học đại cương: Chương 2 - Nguyễn Thị Phương Thảo

  Bài giảng "Công nghệ sinh học đại cương - Chương 2: Các kỹ thuật nền của CNSH hiện đại" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm thư viện DNA, phân loại thư viện mẫu, kỹ thuật tạo thư viện cDNA. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   32 p ductri 12/01/2016 478 1

 • Bài giảng Công nghệ sinh học đại cương: Bài ôn tập - Nguyễn Thị Phương Thảo

  Bài giảng Công nghệ sinh học đại cương: Bài ôn tập - Nguyễn Thị Phương Thảo

  Bài giảng "Công nghệ sinh học đại cương: Bài ôn tập" cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản nhất của môn công nghệ sinh học. Đây là một tài liệu giúp người học hệ thống các kiến thức đã học ở môn công nghệ sinh học. Mời các bạn cùng tham khảo.

   75 p ductri 12/01/2016 509 1

 • Bài giảng Công nghệ sinh học đại cương: Chương 2 - Nguyễn Thị Phương Thảo (p2)

  Bài giảng Công nghệ sinh học đại cương: Chương 2 - Nguyễn Thị Phương Thảo (p2)

  Bài giảng "Công nghệ sinh học đại cương - Chương 2: Các kỹ thuật nền của CNSH hiện đại" cung cấp cho người học các kiến thức về phương pháp lai phân tử (lai Southern, Northern, Western). Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   24 p ductri 12/01/2016 520 1

 • Bài giảng Công nghệ sinh học đại cương: Chương 2 - Nguyễn Thị Phương Thảo (p3)

  Bài giảng Công nghệ sinh học đại cương: Chương 2 - Nguyễn Thị Phương Thảo (p3)

  Bài giảng "Công nghệ sinh học đại cương - Chương 2: Các kỹ thuật nền của CNSH hiện đại" cung cấp cho người học các kiến thức về: Kỹ thuật xác định trình tự DNA, kỹ thuật tạo thư viện hệ gen và cDNA. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   40 p ductri 12/01/2016 503 1

 • Bài giảng Công nghệ sinh học đại cương: Chương 5 - Nguyễn Thị Phương Thảo

  Bài giảng Công nghệ sinh học đại cương: Chương 5 - Nguyễn Thị Phương Thảo

  Bài giảng "Công nghệ sinh học đại cương - Chương 5: Công nghệ sinh học vi sinh và môi trường" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm về công nghệ sinh học vi sinh và môi trường, công cụ sinh học được sử dụng, các sản phẩm lên men,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   107 p ductri 12/01/2016 504 1

 • Bài giảng Công nghệ sinh học đại cương: Bài mở đầu - Nguyễn Thị Phương Thảo

  Bài giảng Công nghệ sinh học đại cương: Bài mở đầu - Nguyễn Thị Phương Thảo

  Bài giảng "Công nghệ sinh học đại cương: Bài mở đầu" cung cấp cho người học các kiến thức cơ bản về môn học, yêu cầu môn học, nội dung chính của môn học và phương pháp đánh giá sinh viên. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   54 p ductri 12/01/2016 531 1

 • Ebook Công nghệ khí học chuyên khảo: Phần 1 – Nguyễn Quang Khải, Nguyễn Gia Lượng

  Ebook Công nghệ khí học chuyên khảo: Phần 1 – Nguyễn Quang Khải, Nguyễn Gia Lượng

  Phần 1 cuốn sách "Công nghệ khí học chuyên khảo" thuộc Tủ sách khí sinh học tiết kiệm năng lượng trình bày các nội dung: Cơ sở sinh học của quá trình tạo khí sinh học, nguyên liệu và sản lượng khí sinh học, thiết bị khí sinh học. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   126 p ductri 20/08/2015 496 2

 • Ebook Công nghệ khí học chuyên khảo: Phần 2 – Nguyễn Quang Khải, Nguyễn Gia Lượng

  Ebook Công nghệ khí học chuyên khảo: Phần 2 – Nguyễn Quang Khải, Nguyễn Gia Lượng

  Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách "Công nghệ khí học chuyên khảo" thuộc "Tủ sách khí sinh học tiết kiệm năng lượng", phần 2 trình bày các nội dung: Thiết kế bị khí sinh học đơn giản, xây dựng thiết bị khí sinh học, vận hành và bảo dưỡng thiết bị khí sinh học,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   155 p ductri 20/08/2015 474 2

 • Ebook Nhập môn Công nghệ sinh học - Phần II: Các ứng dụng của công nghệ sinh học

  Ebook Nhập môn Công nghệ sinh học - Phần II: Các ứng dụng của công nghệ sinh học

  Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Nhập môn Công nghệ sinh học", phần 2 - Các ứng dụng của công nghệ sinh học giới thiệu tới người đọc các kiến thức: Các ứng dụng của công nghệ sinh học trong nông nghiệp, chế biến thực phẩm,.... Đây là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học các khối ngành Công nghệ sinh học dùng...

   33 p ductri 27/06/2015 491 1

 • Ebook Nhập môn Công nghệ sinh học - Phần 1: Các khái niệm và nguyên lý cơ bản

  Ebook Nhập môn Công nghệ sinh học - Phần 1: Các khái niệm và nguyên lý cơ bản

  Phần 1 cuốn sách "Nhập môn Công nghệ sinh học - Phần 1: Các khái niệm và nguyên lý cơ bản" giới thiệu tới người đọc những các kiến thức: Định nghĩa về công nghệ sinh học, sơ lược lịch sử hình thành công nghệ sinh học, một số khía cạnh về khoa học và kinh tế của công nghệ sinh học, các vấn đề pháp lý của công nghệ sinh học hiện đại,......

   26 p ductri 27/06/2015 503 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số
getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=ductri
getDocumentFilter3 strKey=LIBTAILIEU2_LIST_FILTERductri241400vi