• Giáo trình Tâm lý du khách (Giáo trình dành cho sinh viên đại học và cao đẳng ngành Du lịch): Phần 1

  Giáo trình Tâm lý du khách (Giáo trình dành cho sinh viên đại học và cao đẳng ngành Du lịch): Phần 1

  Giáo trình Tâm lý du khách (Giáo trình dành cho sinh viên đại học và cao đẳng ngành Du lịch) gồm 2 phần. Phần 1 sau đây trình bày những vấn đề chung, gồm 3 chương: Chương 1 - Tâm lý học với việc nghiên cứu tâm lý khách du lịch, chương 2 - Đặc điểm tâm lý của khách du lịch, chương 3 - Các yếu tố tác động đến tâm lý khách du lịch.

   62 p ductri 13/12/2015 1635 1

 • Giáo trình Tâm lý du khách (Giáo trình dành cho sinh viên đại học và cao đẳng ngành Du lịch): Phần 2

  Giáo trình Tâm lý du khách (Giáo trình dành cho sinh viên đại học và cao đẳng ngành Du lịch): Phần 2

  Tiếp nối phần 1, phần 2 sau đây trình bày đặc điểm xã hội - tâm lý của một số nhóm khách du lịch, gồm hai chương: Chương 4 - Đặc điểm tâm lý khách du lịch là người châu Á, chương 5 - Đặc điểm tâm lý khách du lịch một số nước châu Âu, châu Úc và Bắc Mỹ.

   123 p ductri 13/12/2015 582 1

 • Ebook 100 bài tập và bài giải kế toán tài chính: Phần 1 - TS. Hà Xuân Thạch

  Ebook 100 bài tập và bài giải kế toán tài chính: Phần 1 - TS. Hà Xuân Thạch

  Phần 1 cuốn sách "100 bài tập và bài giải kế toán tài chính" giới thiệu tới người học 56 bài tập có bài giải trong đó có 41 bài tập rèn luyện khả năng sử dụng tài khoản kế toán, kế toán bộ phận, 15 bài tập tổng hợp theo chức năng sản xuất kinh doanh từng ngành. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   87 p ductri 13/12/2015 467 1

 • Ebook 100 bài tập và bài giải kế toán tài chính: Phần 2 - TS. Hà Xuân Thạch

  Ebook 100 bài tập và bài giải kế toán tài chính: Phần 2 - TS. Hà Xuân Thạch

  Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "100 bài tập và bài giải kế toán tài chính", phần 2 giới thiệu tới người học 44 bài tập tự giải để người học kiểm tra lại khả năng chuyên môn của mình. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   221 p ductri 13/12/2015 487 1

 • Giáo trình Phân tích hoạt động kinh doanh (dùng cho các ngành kế toán, quản trị kinh doanh thương mại trình độ cao đẳng): Phần 1 - ThS. Nguyễn Thị Việt Châu

  Giáo trình Phân tích hoạt động kinh doanh (dùng cho các ngành kế toán, quản trị kinh doanh thương mại trình độ cao đẳng): Phần 1 - ThS. Nguyễn Thị Việt Châu

  Phần 1 cuốn giáo trình "Phân tích hoạt động kinh doanh (dùng cho các ngành kế toán, quản trị kinh doanh thương mại trình độ cao đẳng)" cung cấp cho người học các kiến thức: Những vấn đề chung về phân tích hoạt động kinh doanh; phân tích mua hàng, dự trữ và tiêu thụ hàng hóa; phân tích chi phí kinh doanh. Mời các bạn cùng tham khảo.

   68 p ductri 13/12/2015 515 3

 • Giáo trình Phân tích hoạt động kinh doanh (dùng cho các ngành kế toán, quản trị kinh doanh thương mại trình độ cao đẳng): Phần 2 - ThS. Nguyễn Thị Việt Châu

  Giáo trình Phân tích hoạt động kinh doanh (dùng cho các ngành kế toán, quản trị kinh doanh thương mại trình độ cao đẳng): Phần 2 - ThS. Nguyễn Thị Việt Châu

  Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Phân tích hoạt động kinh doanh (dùng cho các ngành kế toán, quản trị kinh doanh thương mại trình độ cao đẳng)", phần 2 giới thiệu tới người đọc các kiến thức: Phân tích lợi nhuận kinh doanh, phân tích tình hình tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo.

   46 p ductri 13/12/2015 528 2

 • Bài giảng Kế toán tài chính 2: Chương 1 (phần 1) - ThS. Trần Tuyết Thanh

  Bài giảng Kế toán tài chính 2: Chương 1 (phần 1) - ThS. Trần Tuyết Thanh

  Chương 1 (phần 1) cung cấp cho sinh viên kiến thức về kế toán giao dịch ngoại tệ và hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu. Sau khi học xong chương này người học có thể: Giải thích các khái niệm cơ bản về đơn vị tiền tệ kế toán, tỷ giá hối đoái, khoản mục tiền tệ, phi tiền tệ gắn với các hoạt động có phát sinh ngoại tệ trong doanh nghiệp;...

   23 p ductri 13/12/2015 493 1

 • Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 2 - ThS. Trần Tuyết Thanh

  Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 2 - ThS. Trần Tuyết Thanh

  Chương 2 của bài giảng Nguyên lý kế toán trình bày về báo cáo tài chính. Sau khi nghiên cứu xong chương này, bạn có thể: Trình bày mục đích và ý nghĩa của báo cáo tài chính, giải thích kết cấu và nội dung của các báo cáo tài chính, giải thích các giả định và nguyên tắc kế toán cơ bản, giải thích những hạn chế của báo cáo tài chính.

   21 p ductri 13/12/2015 498 1

 • Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 3 - ThS. Trần Tuyết Thanh

  Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 3 - ThS. Trần Tuyết Thanh

  Chương 3 đề cập đến vấn đề tài khoản và ghi sổ kép. Mục tiêu của chương này gồm có: Giải thích tính chất và kết cấu của tài khoản kế toán; áp dụng nguyên tắc ghi sổ kép để xác định và ghi nhận ảnh hưởng của các nghiệp vụ kinh tế phát sinh vào các tài khoản kế toán; xác lập và nhận biết mối quan hệ giữa tài khoản tổng hợp và tài...

   15 p ductri 13/12/2015 508 1

 • Bài giảng Kế toán tài chính 2: Chương 3 - ThS. Trần Tuyết Thanh

  Bài giảng Kế toán tài chính 2: Chương 3 - ThS. Trần Tuyết Thanh

  Chương 3 đề cập đến những nội dung liên quan đến nghiệp vụ kế toán thuê tài sản. Mục tiêu của chương này nhằm: Giải thích được cơ sở và bản chất việc phân loại thuê tài chính và thuê hoạt động; phân tích và xử lý các giao dịch liên quan đến thuê tài sản; trình bày các nguyên tắc ghi nhận, đánh giá và trình bày nghiệp vụ thuê tài sản...

   16 p ductri 13/12/2015 493 1

 • Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 5+6 - ThS. Trần Tuyết Thanh

  Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 5+6 - ThS. Trần Tuyết Thanh

  Chương 5+6 cung cấp cho người học những kiến thức về quy trình kế toán và hệ thống thông tin kế toán. Sau khi nghiên cứu xong chương này, bạn có thể: Nêu được các bước công việc trong một quy trình kế toán; giải thích được vai trò và những yêu cầu của chứng từ kế toán; trình bày được nội dung và kết cấu các loại sổ sách kế toán chủ...

   12 p ductri 13/12/2015 497 1

 • Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 4 - ThS. Trần Tuyết Thanh

  Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 4 - ThS. Trần Tuyết Thanh

  Chương 4 trang bị cho người học những hiểu biết về khóa sổ và lập báo cáo tài chính. Sau khi nghiên cứu xong chương này, bạn có thể: Giải thích được các nguyên tắc kế toán áp dụng trong việc xác định lợi nhuận trong một thời kỳ, thực hiện các bút toán điều chỉnh và khóa sổ cơ bản, lập các báo cáo tài chính đơn giản, phân tích một số chỉ...

   14 p ductri 13/12/2015 476 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số
getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=ductri
getDocumentFilter3 strKey=LIBTAILIEU2_LIST_FILTERductri241780vi