• Bài giảng Biến đổi năng lượng điện cơ - Chương 1 & Chương 2

  Bài giảng Biến đổi năng lượng điện cơ - Chương 1 & Chương 2

  Nội dung chương 1 giới thiệu về hệ thống điện - hệ thống điện cơ. Chương 2 trình bày về Vectơ pha và mạch công suất 3 pha. Tham khảo nội dung bài giảng để nắm bắt nội dung chi tiết.

   25 p ductri 24/02/2016 464 1

 • Bài giảng Biến đổi năng lượng điện cơ - Chương 4: Giải tích hệ thống điện cơ dùng các phương pháp năng lượng

  Bài giảng Biến đổi năng lượng điện cơ - Chương 4: Giải tích hệ thống điện cơ dùng các phương pháp năng lượng

  Nội dung Chương 4 - Giải tích hệ thống điện cơ dùng các phương pháp năng lượng trình bày về khởi động từ, hệ thống điện cơ, hệ tịnh tiến, hệ tuyến tính về điện, hệ thống chuyển động quay, tĩnh lực bằng khái niệm năng lượng và các nội dung khác.

   27 p ductri 24/02/2016 480 2

 • Bài giảng Biến đổi năng lượng điện cơ - Chương 3: Mạch từ – Hỗ cảm – Máy biến áp

  Bài giảng Biến đổi năng lượng điện cơ - Chương 3: Mạch từ – Hỗ cảm – Máy biến áp

  Nội dung bài giảng trình bày về mạch từ tĩnh, hỗ cảm, máy biến áp, máy biến áp lý tưởng. Trong mỗi phần có các bài tập tại lớp và lời giải chi tiết. Tham khảo bài giảng để hiểu rõ hơn về các nội dung trên.

   28 p ductri 24/02/2016 492 2

 • Bài giảng Biến đổi năng lượng điện cơ - Chương 6: Máy điện đồng bộ

  Bài giảng Biến đổi năng lượng điện cơ - Chương 6: Máy điện đồng bộ

  Bài giảng đề cập đến các khái niệm nền tảng như rút ra biểu thức mômen và sự vận hành xác lập hình sin bằng một mạch tương đương. Tham khảo nội dung bài giảng để nắm bắt nội dung chi tiết.

   8 p ductri 24/02/2016 440 2

 • Bài giảng Biến đổi năng lượng điện cơ - Chương 7: Máy điện không đồng bộ

  Bài giảng Biến đổi năng lượng điện cơ - Chương 7: Máy điện không đồng bộ

  Bài giảng chỉ tập trung vào các hiện tượng và các mạch tương đương cơ bản, rút ra từ quan điểm năng lượng. Tham khảo nội dung bài giảng để nắm bắt nội dung chi tiết.

   7 p ductri 24/02/2016 456 2

 • Bài giảng Khí cụ điện - Chương 0: Lý thuyết cơ sở

  Bài giảng Khí cụ điện - Chương 0: Lý thuyết cơ sở

  Bài giảng "Khí cụ điện - Chương 0: Lý thuyết cơ sở" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm chung về khí cụ điện, phân loại khí cụ điện, các yêu cầu khí cụ điện. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   10 p ductri 24/02/2016 445 2

 • Bài giảng Chương 1: Hồ quang điện

  Bài giảng Chương 1: Hồ quang điện

  Bài giảng "Chương 1: Hồ quang điện" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm chung, đặc tính hồ quang điện một chiều, quá trình phát sinh hồ quang, sự phát xạ điện tử nhiệt, ion hóa do va chạm, quá trình dập tắt hồ quang, điều kiện dập tắt hồ quang điện,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   44 p ductri 24/02/2016 510 1

 • Bài giảng Chương 2: Tiếp xúc điện

  Bài giảng Chương 2: Tiếp xúc điện

  Bài giảng "Chương 2: Tiếp xúc điện" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm về kết thúc điện, phân loại tiếp xúc điện, các yêu cầu về tiếp xúc điện, điện trở tiếp xúc, các yếu tố ảnh hưởng điện trở tiếp xúc,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   38 p ductri 24/02/2016 553 1

 • Bài giảng Chương 3: Sự phát nóng của thiết bị điện

  Bài giảng Chương 3: Sự phát nóng của thiết bị điện

  Bài giảng "Chương 3: Sự phát nóng của thiết bị điện" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm chung, các dạng tổng hao, chế độ làm việc dài hạn của vật thể đồng nhất, chế độ làm việc ngắn hạn của vật thể đồng nhất,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   29 p ductri 24/02/2016 467 1

 • Bài giảng Khí cụ điện (Phần 2: Thiết bị hạ áp) - Chương 6: Rơ le

  Bài giảng Khí cụ điện (Phần 2: Thiết bị hạ áp) - Chương 6: Rơ le

  Bài giảng "Khí cụ điện (Phần 2: Thiết bị hạ áp) - Chương 6: Rơle" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm chung về rơle, các bộ phận chính của rơle, phân loại rơle, các tham số rơle, rơle điện từ, cấu tạo rơle điện từ,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   77 p ductri 24/02/2016 469 1

 • Bài giảng Chương 5: Cơ cấu điện từ và nam châm điện

  Bài giảng Chương 5: Cơ cấu điện từ và nam châm điện

  Bài giảng "Khí cụ điện - Chương 5: Cơ cấu điện từ và nam châm điện" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm chung cơ cấu điện từ, phân loại cơ cấu điện từ, nam châm điện, đại cương về nam châm điện, tính lực hút điện từ theo công thức Maxwell,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   32 p ductri 24/02/2016 492 1

 • Bài giảng Chương 9: Công tắc tơ khởi động từ

  Bài giảng Chương 9: Công tắc tơ khởi động từ

  Bài giảng "Chương 9: Công tắc tơ khởi động từ" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm, phân loại công tắc tơ, các bộ phận chính, các yêu cầu kỹ thuật, các yêu cầu của công tắc tơ, công tắc tơ kiểu điện từ,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   25 p ductri 24/02/2016 652 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số
getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=ductri
getDocumentFilter3 strKey=LIBTAILIEU2_LIST_FILTERductri241390vi