• Ebook Xử lý nước thải công nghiệp: Phần 1

  Ebook Xử lý nước thải công nghiệp: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách gồm nội dung 8 chương đầu tài liệu: Giới thiệu khái quát về các hệ thống và quy trình, tiền xử lý và xử lý sơ bộ nước thải, trung hòa, keo tụ, khử kim loại nặng, lắng và tuyển nổi, trao đổi ion, khử các chất hữu cơ bay hơi trong nước thải bằng làm thoáng.

   67 p ductri 13/11/2015 451 1

 • Giáo trình Xử lý nước thải chi phí thấp: Phần 2

  Giáo trình Xử lý nước thải chi phí thấp: Phần 2

  Tiếp nối phần 1, mời các bạn cùng tham khảo tiếp phần 2 giáo trình sau đây. Nội dung cuốn sách chia sẻ các kinh nghiệm xử lý nước thải. Các công nghệ này sử dụng các kỹ thuật đơn giản, chi phí thấp để xử lý nước thải và tái sử dụng nước thải sau xử lý phục vụ mục đích nông nghiệp hoặc hạn chế mầm bệnh và nguồn gây ô nhiễm.

   181 p ductri 13/11/2015 450 1

 • Giáo trình Xử lý nước thải (Giáo trình dùng cho chuyên ngành cấp và thoát nước): Phần 2

  Giáo trình Xử lý nước thải (Giáo trình dùng cho chuyên ngành cấp và thoát nước): Phần 2

  Tiếp nối phần 1, phần 2 giáo trình gồm nội dung chương 4 đến chương 8, bao gồm: Xử lý và sử dụng cặn nước thải; khử trùng nước thải và xả nước thải đã xử lý vào nguồn; sơ đồ chung của trạm xử lý nước thải; cơ sở kỹ thuật quản lý trạm xử lý nước thải; thu thập tài liệu và cơ sở để thiết kế hệ thống thoát nước.

   104 p ductri 13/11/2015 420 1

 • Giáo trình Xử lý nước thải chi phí thấp: Phần 1

  Giáo trình Xử lý nước thải chi phí thấp: Phần 1

  Giáo trình đào tạo này giới thiệu các phương pháp xử lý nước thải chi phí thấp khác nhau đang được áp dụng tại các nước thành viên và tập trung vào trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về các công nghệ xử lý nước thải được phát triển và ứng dụng thành công bởi các đơn vị thành viên. Giáo trình gồm 2 phần, sau đây là phần 1. Mời các bạn cùng...

   212 p ductri 13/11/2015 447 1

 • Giáo trình Xử lý nước thải (Giáo trình dùng cho chuyên ngành cấp và thoát nước): Phần 1

  Giáo trình Xử lý nước thải (Giáo trình dùng cho chuyên ngành cấp và thoát nước): Phần 1

  Giáo trình có kết cấu gồm 8 chương, phần 1 gồm nội dung 3 chương đầu. Nội dung phần này trình bày những vấn đề chung về xử lý nước thải, công trình xử lý nước thải bằng phương pháp cơ học, công trình xử lý nước thải bằng phương pháp sinh học.

   133 p ductri 13/11/2015 436 0

 • Ebook Xử lý nước thải công nghiệp: Phần 2

  Ebook Xử lý nước thải công nghiệp: Phần 2

  Phần 2 cuốn sách gồm nội dung chương 9 đến chương 22, trình bày về hấp thụ, lọc qua màng, ô xy hoá, khử phốt pho, xử lý nước thải công nghiệp bằng phương pháp sinh học, xử lý cặn, những chất bẩn đặc trưng cần xử lý có trong nước thải của loại sản xuất công nghiệp, các phương pháp xử lý nước thải công nghiệp thực phẩm,... Mời các bạn...

   77 p ductri 13/11/2015 423 1

 • Bài giảng Kỹ thuật an toàn và môi trường - Mạc Thị Thoa

  Bài giảng Kỹ thuật an toàn và môi trường - Mạc Thị Thoa

  Bài giảng Kỹ thuật an toàn và Môi trường trình bày về những vấn đề chung về bảo hộ lao động, pháp lệnh bảo hộ lao động, vệ sinh lao động, kỹ thuật an toàn, phòng cháy và chữa cháy, bảo vệ nguồn nước và không khí, sản xuất sạch hơn. Mời bạn cùng tham khảo.

   311 p ductri 13/11/2015 455 1

 • Bài giảng Kinh tế và quản lý môi trường: Chuyên đề 2 - TS. Lê Thu Hoa

  Bài giảng Kinh tế và quản lý môi trường: Chuyên đề 2 - TS. Lê Thu Hoa

  Chuyên đề 2 "Những vấn đề mới về biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh" thuộc bài giảng "Kinh tế và quản lý môi trường" giới thiệu đến các bạn những nguyên nhân, biểu hiện biến đổi khí hậu, hướng phát triển bền vững của tăng trưởng xanh,...

   45 p ductri 13/11/2015 425 1

 • Bài giảng Cơ chế làm sạch môi trường nước bằng thực vật

  Bài giảng Cơ chế làm sạch môi trường nước bằng thực vật

  Bài giảng trình bày các nội dung: Giới thiệu cơ chế làm sạch môi trường bằng thực vật (phytoremediation), ưu điểm và giới hạn của phytoremediation, ứng dụng của phytoremediation, một số nghiên cứu sử dụng thực vật làm sạch môi trường nước ở đồng bằng sông Cửu Long. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   30 p ductri 13/11/2015 417 2

 • Bài giảng Phương pháp luận đánh giá sản xuất sạch hơn - ThS. Lý Thuận An

  Bài giảng Phương pháp luận đánh giá sản xuất sạch hơn - ThS. Lý Thuận An

  Bài giảng Phương pháp luận đánh giá sản xuất sạch hơn - ThS. Lý Thuận An dưới đây gồm 6 giai đoạn trình bày nội dung về việc phân tích các công đoạn, đề xuất các cơ hội giảm thiểu chất thải, lựa chọn các giải pháp giảm thiểu chất thải, thực hiện các giải pháp giảm thiểu chất thải, duy trì giảm thiểu chất thải.

   53 p ductri 13/11/2015 598 2

 • Bài giảng Hóa học môi trường: Chương 2 - Thủy Châu Tờ

  Bài giảng Hóa học môi trường: Chương 2 - Thủy Châu Tờ

  Chương 2 "Khí quyển và sự ô nhiễm khí quyển" thuộc bài giảng Hóa học môi trường giới thiệu đến các bạn những nội dung về cấu trúc khí quyển, sự hình thành và thành phần của khí quyển, . các phản ứng của oxy trong khí quyển, ô nhiễm không khí,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài giảng để nắm bắt nội dung chi tiết.

   34 p ductri 13/11/2015 480 1

 • Bài giảng Ứng phó với biến đổi khí hậu Thế giới và Việt Nam

  Bài giảng Ứng phó với biến đổi khí hậu Thế giới và Việt Nam

  Mời các bạn cùng tìm hiểu tình hình thế giới; tình hình Việt Nam; những việc cần làm ngay (NGOs) được trình bày cụ thể trong "Bài giảng Ứng phó với biến đổi khí hậu Thế giới và Việt Nam". Cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.

   67 p ductri 13/11/2015 673 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số