Bài giảng Chương 2: Tiếp xúc điện

Bài giảng "Chương 2: Tiếp xúc điện" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm về kết thúc điện, phân loại tiếp xúc điện, các yêu cầu về tiếp xúc điện, điện trở tiếp xúc, các yếu tố ảnh hưởng điện trở tiếp xúc,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.