Ebook Học chơi Golf vào ngày nghỉ cuối tuần - NXB Giao thông vận tải

Ebook "Học chơi Golf vào ngày nghỉ cuối tuần" không chỉ dạy bạn những kỹ thuật chơi golf cơ bản trong một khóa học kéo dài mười hai giờ mỗi ngày nghỉ cuối tuần mà còn chỉ cho bạn thấy rằng golf là một trò chơi không dễ, nhưng nó cũng không quá khó khi mục đích của bạn là chơi để thư giãn.