Ebook Lũ lụt miền Trung, nguyên nhân và các giải pháp phòng tránh: Phần 1 - NXB Khoa học Tự nhiên và Công nghệ

Cuốn sách "Lũ lụt miền Trung, nguyên nhân và các giải pháp phòng tránh" của NXB Khoa học tự nhiên và công nghệ giới thiệu đến bạn đọc nội dung về nguyên nhân gây lũ lụt ở miền Trung và các giải pháp để phòng tránh. Cuốn sách gồm 3 chương, được chia thành hai phần. Phần 1 giới thiệu đến bạn đọc nội dung chương I về đặc điểm lũ lụt dải duyên hải miền Trung, cụ thể: Khái quát điều kiện địa lý dải duyên hải miền Trung, đặc điểm các sông dải duyên hải miền Trung và tác động lũ lụt đến môi trường sống cộng đồng.