Bài giảng Kỹ thuật thi công: Chương 6 - ThS. Nguyễn Hoài Nghĩa, PGS.TS. Lưu Trường Văn

Bài giảng Kỹ thuật thi công - Chương 6: Công tác hoàn thiện" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Công tác tô/trát, công tác lát nền; công tác láng nền, sàn; công tác ốp gạch/đá; công tác thi công trần,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.