• Bài giảng Kháng điện

  Bài giảng Kháng điện

  Bài giảng "Kháng điện" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm chung, các yêu cầu, phân loại kháng điện, các tham số kháng điện, chọn kháng điện, cấu tạo kháng điện, sơ đồ nối kháng điện. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   23 p ductri 24/02/2016 334 2

 • Bài giảng Điện tử công suất - Chương 1: Mở đầu

  Bài giảng Điện tử công suất - Chương 1: Mở đầu

  Bài giảng "Điện tử công suất - Chương 1: Mở đầu" cung cấp cho người học các kiến thức: Đặc tính của công tác bán dẫn, Diode bán dẫn, Transistor bán dẫn, họ Thyristor, tổng kết. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   22 p ductri 24/02/2016 357 1

 • Bài giảng Điện tử công suất - Chương 3: Bộ biến đổi điện áp một chiều

  Bài giảng Điện tử công suất - Chương 3: Bộ biến đổi điện áp một chiều

  Bài giảng "Điện tử công suất - Chương 3: Bộ biến đổi điện áp một chiều" cung cấp cho người học các kiến thức: Bộ biến đổi điện áp một chiều, bộ giảm áp, bộ biến đổi kép dạng đảo dòng, mạch lọc cho bộ biến đổi điện áp một chiều,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   37 p ductri 24/02/2016 443 1

 • Bài giảng Điện tử công suất - Chương 2: Chỉnh lưu

  Bài giảng Điện tử công suất - Chương 2: Chỉnh lưu

  Bài giảng "Điện tử công suất - Chương 2: Chỉnh lưu" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu, chỉnh lưu một pha, chỉnh lưu bán kỳ, chỉnh lưu toàn kỳ, chỉnh lưu cần, hiện trùng dẫn. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   27 p ductri 24/02/2016 365 1

 • Bài giảng Điện tử công suất - Chương 2: Chỉnh lưu (tt)

  Bài giảng Điện tử công suất - Chương 2: Chỉnh lưu (tt)

  Bài giảng "Điện tử công suất - Chương 2: Chỉnh lưu" cung cấp cho người học các kiến thức: Chỉnh lưu ba pha, chỉnh lưu cầu toàn phần, chỉnh lưu cầu bán dẫn, hiện tượng trùng dẫn, ứng dụng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   30 p ductri 24/02/2016 351 1

 • Bài giảng Điện tử công suất - Chương 4: Biến đổi AC ba pha

  Bài giảng Điện tử công suất - Chương 4: Biến đổi AC ba pha

  Bài giảng "Điện tử công suất - Chương 4: Biến đổi AC ba pha" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu, biến đổi điện AC ba pha, biến đổi AC ba pha tải tắc hình sao, ba cách điều khiển sóng ra. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   17 p ductri 24/02/2016 336 1

 • Bài giảng Điện tử công suất - Chương 4: Biến đổi AC một pha

  Bài giảng Điện tử công suất - Chương 4: Biến đổi AC một pha

  Bài giảng "Điện tử công suất - Chương 4: Biến đổi AC một pha" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu, biến đổi AC một pha, điều khiển tiền chu kỳ, điều khiển toàn chu kỳ, điều khiển pha, tương quan giữa góc kích và góc dẫn. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   12 p ductri 24/02/2016 363 1

 • Bài giảng Điện tử công suất - Chương 4: Biến đổi AC ba pha (P2)

  Bài giảng Điện tử công suất - Chương 4: Biến đổi AC ba pha (P2)

  Bài giảng "Điện tử công suất - Chương 4: Biến đổi AC ba pha (P2)" cung cấp cho người học các kiến thức: Biến đổi AC ba pha, biến đổi AC ba pha tải tắc tam giác, ba cách điều khiển sóng ra. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   13 p ductri 24/02/2016 349 1

 • Bài giảng Điện tử công suất - Chương 5: Nghịch lưu ba pha

  Bài giảng Điện tử công suất - Chương 5: Nghịch lưu ba pha

  Bài giảng "Điện tử công suất - Chương 5: Nghịch lưu ba pha" cung cấp cho người học các kiến thức: Các bộ nghịch lưu ba pha, nghịch lưu ba pha tải mắc hình sao, nghịch lưu ba pha tải mắc hình tam giác, biến tần, ứng dụng. Mời các bạn cùng tham khảo.

   17 p ductri 24/02/2016 368 1

 • Bài giảng Kỹ thuật điện tử C: Chương 5 - GV. Lê Thị Kim Anh

  Bài giảng Kỹ thuật điện tử C: Chương 5 - GV. Lê Thị Kim Anh

  mạch khuếch đại đảo, mạch khuếch đại không đảo, mạch trừ, mạch khuếch đại vi sai, mạch tích phân,... là những nội dung chính trong chương 5 "Các mạch ứng dụng khuếch đại thuật toán" thuộc bài giảng Kỹ thuật điện tử C. Mời các bạn cùng tham khảo.

   10 p ductri 24/02/2016 370 1

 • Bài giảng Kỹ thuật điện tử C: Chương 2 - GV. Lê Thị Kim Anh

  Bài giảng Kỹ thuật điện tử C: Chương 2 - GV. Lê Thị Kim Anh

  Chương 2 "Diode bán dẫn" của bài giảng Kỹ thuật điện tử C trình bày về khái niệm, các tham số của diode bán dẫn, phân tích mạch DC chứa diode, phân tích mạch tín hiệu nhỏ cho diode,...

   7 p ductri 24/02/2016 302 1

 • Bài giảng Điện tử công suất - Chương 4: Biến đổi AC ba pha (P3)

  Bài giảng Điện tử công suất - Chương 4: Biến đổi AC ba pha (P3)

  Bài giảng "Điện tử công suất - Chương 4: Biến đổi AC ba pha (P3)" cung cấp cho người học các kiến thức: Biến đổi AC ba pha bất đối xứng, biến đổi AC ba pha tải mắc sao, biến đổi AC ba pha tải mắc tam giác, ứng dụng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   9 p ductri 24/02/2016 383 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số
getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=ductri
getDocumentFilter3 strKey=LIBTAILIEU2_LIST_FILTERductri241390vi